Начало Новини България Изявление на посолството на САЩ

Изявление на посолството на САЩ

843

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ

Посолството на САЩ приветства предприетите напоследък действия на българското правителство за защита на независимостта и суверенитета на страната срещу злонамерено влияние, включително съобщението от 24 януари за експулсирането на двама служители в руското посолство за шпионаж и това от 23 януари за повдигнати обвинения за опит за предумишлено убийство срещу трима руски граждани. Подкрепяме дългосрочните усилия на институциите, участващи в разследването и в разкриването на нарушения на българското законодателство. България е силен съюзник в НАТО и партньор в рамките на ЕС и има неотменимо право да определя собственото си бъдеще.

Посолството на САЩ в София обръща внимание на появилите се наскоро убедителни сведения за поредица от злонамерени действия от страна на представители на руското правителство на българска територия, които доведоха до експулсирането на трима служители в руското посолство и отнемането на визите на други двама по подозрения в шпионаж в последните четири месеца.

Правителството на България представи доказателства за подпомагани от Русия злонамерени дейности, осъществявани на територията на България в продължение на години. Както българските следователи обясняват в прессъобщение от декември 2019 г., неколцина от руските агенти, отговорни за случая с отравянията в България, са били замесени в други злонамерени дейности в Европа.

STATEMENT BY THE EMBASSY OF THE UNITED STATES IN BULGARIA

The U.S. Embassy commends recent actions of the Bulgarian government to defend the country’s independence and sovereignty from malign influence, including the January 24 announcement of the expulsion of two Russian Embassy officers for espionage and the January 23 announcement of charges against three Russian citizens for attempted murder. We support the long-term efforts of the agencies involved in investigating and exposing violations of Bulgarian law. Bulgaria is a strong NATO ally and EU partner and has an unalienable right to define its own future.

The U.S. Embassy notes the recent emergence of compelling information regarding a series of malign actions by agents of the Russian government within Bulgarian territory, resulting in the expulsion of three Russian Embassy officers and the revocation of visas of two others on espionage grounds in the last four months.

The Government of Bulgaria has produced evidence of Russia-supported malign activities occurring within the territory of Bulgaria over a number of years. As Bulgarian investigators explained in a December 2019 press release, several of the very same Russian agents who were responsible for a poisoning case in Bulgaria were involved in other malign activities across Europe.