Начало Новини Инфраструктура Искания на общините за ремонт на съоръжения и пътища получиха подкрепа от...

Искания на общините за ремонт на съоръжения и пътища получиха подкрепа от Постоянната областна комисия

757

Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, днес проведе редовно заседание, съобщиха от Областна администрация – Велико Търново.

Заседанието бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова. На заседанието присъства и заместник областният управител Ивета Кабакчиева.

Подкрепа получиха исканията, подадени от кмета община Свищов за ул. „Хаджи Димитър” и част от ул. „П. Р. Славейков” в с. Морава, община Свищов” на стойност 140,000 лв. В резултат от проливни дъждове, придружени с градушка и ураганен вятър на 16-17 май 2019 г. и на 20.05.2019 г. формиралият се голям повърхностен воден отток причинява значителни повреди на уличните настилки на ул. „Хаджи Димитър” и ул. „П. Р. Славейков” в с. Морава. За ул. „Хаджи Димитър” и част от ул. „П .Р. Славейков”, част от ул. „Стара планина” (при жп прелеза) и мост над дере на ул. „Камчия” в с. Морава, община Свищов” на стойност 199,588.46 лв. За Общински път І-3, Козар-Белене – Плевен – Деляновци- Морава – Овча могила – Драгомирово на около 700 м североизточно от с. Деляновци, община Свищов на стойност 26,908.68 лева. За част от ул. „Янтра” и част от ул. „Ропотамо” в с. Ореш, община Свищов” на стойност 81,449.63 лв. За част от ул. „Монт Еверест” в с. Овча могила, община Свищов” на стойност 30,847.00 лв.

Подкрепа получиха исканията на кмета на община Велико Търново, Общински път път І-4, Севлиево – Велико Търново – Ветренци и две улици в с. Ветренци, община Велико Търново на стойност 72,929.28 лева. В резултат от проливни дъждове на 20-21.05.2019 г. формиралият се голям повърхностен воден отток причинява значителни повреди на асфалтовото покритие и частично изравяне на трошено-каменната основа на пътя и участъци от две улици в с. Ветренци. За Общински път Пушево-Дряново / Керека – граница общини (Дряново-Велико Търново) -Шемшево-Велико Търново в участъка от км 8+300 пр и с. Шемшево до км 12+400 и общински път Пушево в участък от км 6+000 до км 7+100 в с. Шемшево, община Велико Търново на стойност 447,422.61 лева.

Подкрепа получиха и искания на кмета на община Павликени за подмяна на съществуващи тласкателлни водопроводи от помпена станция на с. Росица до нагнетателен резервоар на с. Вишовград”, минаващ през землището на с. Росица, гр. Бяла черква и с. Вишовград, община Павликени на стойност 1,072,902.74 лв.