Начало Новини Бизнес МИГ „Павликени-Полски Тръмбеш“ обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване

МИГ „Павликени-Полски Тръмбеш“ обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване

674

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M9OP001-2.074 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ Мярка „Социални иновации за активно социално включване”.

Общата цел на мярката е подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално включване в общността, както и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 450,000 лв.

В срок до 17:00 ч. на 21 юни 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg или на пощенски адрес:

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш
ул. „Васил Левски“ №1Г
Павликени 5200