Начало Новини Инфраструктура Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва в...

Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва в град Павликени

653

Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. Хората масово се местят в тях, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Тези проблеми са във фокуса на Build Solid Ground, новата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. Застъпническата кампания, която преминава под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, вече работи в над 30 страни по света.

В рамките на кампанията, от септември 2018 г. българският клон на организацията – Хабитат България – започна серия от срещи с общини, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

Информационният ден в Павликени ще се проведе на 29-ти май в сградата на общината. В допълнение, в следобедните часове на същия ден ще се проведе доброволческа акция за подобряване на градската среда, в която ще се включат, както жители на града, така и служители на Община Павликени.

По време на работната среща в общината, ще се разглеждат възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия.

В момента, един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Ще се дискутира и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот.

Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

“Урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие”, каза Минчо Бенов – Национален директор на Хабитат България.

Ето програмата в община Павликени по часове:

Панел І. Семинар за представяне на глобалните тенденции за устойчиво развитие на градовете и жилищната политика, предназначен за експерти от общината и общински структури, свързани с темата:

09:30 – 10:00    Регистрация на участниците и кафе.
10:00 – 11:15    Панел І. Глобални политики за устойчиво развитие на градовете и жилищната политика.
•    „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) – новата програма за развитие на Организацията на обединените нации, приета през м. септември 2015 г., 17 глобални цели за развитие и в частност, SDG 11: Устойчиви градове и общности.  
•    Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda), приет през м. Октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
•    Градският дневен ред на Европейския съюз (The Urban Agenda for the EU) стартира през м. май 2016 г. с Пакта от Амстердам. 
•    Парижкото споразумение за изменението на климата и политиката на ЕС за Енергийна ефективност.

Панел ІІ. Национални политики и добри практики за устойчиво развитие на градовете

11;15 – 12:30    
•    Националната жилищна стратегия – общински аспекти.
•    Градовете на бъдещето и иновации в планирането.
•    Планиране на сегрегирани територии.
•    Социални жилища в общините .
•    Жилищни сгради с почти нулева консумация на енергия.
•    Общински стратегии за адаптация към климатичните промени.
12:30 – 13:30    Работен обяд.

Панел IІІ. Доброволческа инициатива за подобряване на градската или жилищна среда

14:00 – 17:00    Облагородяване на пространството на общински пазар Павликени чрез боядисване на маси и поставяне на нови кошчета.

Повече информация може да намерите тук.