Начало Новини Здраве На вниманието на възрастните хора, хората с увреждания и възрастни в риск...

На вниманието на възрастните хора, хората с увреждания и възрастни в риск на територията на община Павликени

622
Павликени

Коронавирусът създаде изключителна ситуация , която наложи налични ресурси да бъдат насочени за преодоляване на безпрецедентните предизвикателства, свързани с избухването му. Община Павликени прави всичко възможно за превенция разпространението му и снижаване броя на заболелите лица. Всички усилия са насочени към възрастните хора в общината като застрашени в най-голяма степен с цел ограничаване контактите между хората.

В тази връзка се реализира процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, в рамките на която се изпълняват дейности насочени към:

–      Възрасни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

–      Хора с увреждания и техните семейства;

–      Възрастни в риск. Това са:

Лица, които са в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

В случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

Самотен/и родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

В тази връзка стартира дейността си диспечерски център , който приема заявки за извършване на доставки на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

На тел0889-042-465 лица от посочените групи могат да подадат заявка за извършване на доставки.

След подаване на заявката наетите служители отиват до адреса, получават списък с продукти и лекарства, както и сумата, с която ще се пазарува. За лекарства хората следва да предоставят и рецептите.

Информираме Ви, че услугите по доставката са безплатни за нуждаещите се, като служителят/ите задължително ще предоставят касов бон от фискално устройство за пазаруваните стоки. Не се  купуват безвъзмездно продукти и лекарства.

Важно е да знаете: Служителят, който ще ви обслужва, ще бъде снабден с отличителен знак с легитимация.

Период на изпълнение на дейностите по разнос до 31.12.2020г.

Териториален обхват – гр. Павликени и всички населени места в община Павликени.

Доставките ще се извършват при спазване на високи санитарно-хигиенни изисквания.

Ако отговаряте на условията за възрастен в риск, възрастен над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване или лице с увреждане и имате нужда да ви бъде оказана подкрепа за снабдяване със стоки и вещи от първа необходимост се обадете на тел. 0889-042-465.

Допълнителна  информация относно услугите и начина за кандидатстване може да получите и в офиса на Домашен социален патронаж, ул.”Съединение” №2, Павликени 5200 и на тел. 0610-52-859.