Начало Новини Инфраструктура Община Павликени настоява да се премахнат винетките за пътя от Павликени до...

Община Павликени настоява да се премахнат винетките за пътя от Павликени до Бяла черква

472

Община Павликени настоява да се премахнат винетките за пътя от Павликени до Бяла черква.

От Общината съобщиха, че във връзка с това искане вече е изпратено писмо до Агенция „Пътна Инфраструктура“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и до Областно пътно управление – Велико Търново. В него се настоява пътят III-405 (София – Варна) – Добромирка – Свищов, от км 21+457 до км 22+899 от публична държавно собственост да се промени в публична общинска собственост. Отсечката свързва двата града в общината – Павликени и Бяла черква и по нея ежедневно преминават стотици техни жители. Те заплащат винетни такси за преминаването на 1,4 км между двата града.

Пътят е част от Републиканската пътна мрежа, а чрез него се осигурява транспорта на товари и хора в направление север-юг през територията на Община Павликени. Част от него е натоварен допълнително и от местен трафик между градовете Бяла черква и Павликени. Гражданите и фирмите, ползващи само този участък, също са принудени да плащат винетни такси, което ги поставя в неравностойно положение с останалите участници в движението по пътищата. Голяма част от населението на втория град в общината пътува до Павликени ежедневно до работните си места, за медицинско лечение, социални и административни услуги, училище, жп транспорт, културни мероприятия и др.

През годините община Павликени финансира изграждането на улично осветление, озеленяване и поддръжка на велоалеята в сервитута на пътя, която се ползва непрекъснато за придвижване между двата града.

„В град Бяла черква живее все повече население на пенсионна възраст, което използва леките си автомобили за придвижване до Павликени за посещение на лекарски кабинети, извършване на изследвания, закупуване на лекарства и хранителни стоки, а между двете селища няма удобен градски транспорт“, посочва в свое писмо кметът на Бяла черква Албена Тодорова.

Проблемът описва в свое писмо и кметския наместник на с. Росица Айгюн Юмеров. Селото отстои на 4 км от Павликени, а единственият път към него преминава през въпросната отсечка.

Жителите на населените места неколкократно са отправяли искания към общинското ръководство за предприемане на действия по промяна на собствеността на този участък. Още през 2019 г. със свое писмо Община Павликени изяви желание участъкът да бъде предоставен в собственост. На свое заседание от 24 януари 2019 г. Общински съвет Павликени даде съгласие за промяна на собствеността. Отговорът от Агенция „Пътна инфраструктура“ тогава беше, че искането не може да бъде прието, тъй като се отнася до участък от републикански път свързващ две отделни административни единици. Сега със свое писмо Община Павликени препотвърди намерението си да стопанисва въпросния участък.