Начало Новини Бизнес Пазарът в Павликени отново започва работа при строг контрол

Пазарът в Павликени отново започва работа при строг контрол

718
Павликени

Kооперативният пазар в Павликени отново започва работа от 14 април, съобщават от Общината.

Разрешени за продажба са зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга земеделска готова продукция от производители от област Велико Търново при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от СОVID-19. Пазарният ден по традиция е всеки вторник.

Със заповед на кмета на общината са въведени мерки за опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач. При отварянето на пазара ще бъде отчетена конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Движението на купувачите в рамките на пазара ще е задължително еднопосочно и означено с указателни стрелки.

Персоналът на Общинския пазар и доброволци ще предоставят и осигуряват контролиран достъп на клиенти. Те ще могат да предоставят и защитни маски, ако някой от купувачите се нуждае от такава. Ползването на лични предпазни средства от продавачи и потребители е задължително. На продавачите ще бъде осигурена безопасна площ за разполагане на стоките им. Между продавачите, предлагащи продукция, и клиентите трябва да се спазва дистанция от минимум 2 м като местата за клиенти ще бъдат обозначени. На територията на кооперативния пазар ще бъдат поставени информационни табели за въведените мерки. На 10 и 11 април, улиците подходи към Общинския пазар и цялата му площ ще бъдат измити.

В понеделник, непосредствено преди пазарния ден, цялата площ на Пазара ще бъде дезинфекцирана. Със същата заповед се забравяна провеждането на т.нар. битаци, на които се продават промишлени стоки в Павликени и населените места от общината.