Начало Новини Администрация Повишаване на гражданското участие в местните политики

Повишаване на гражданското участие в местните политики

1549
Павликени

Уважаеми съграждани,

Сдружение „Без граници“ в партньорство с Община Павликени Ви канят да вземете участие в провеждането на фокус групи във връзка с разработване на анализи, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени.

Фокус групите се реализират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в местните политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фокус групите ще се проведат на 05.10.2019 г. /събота/, 06.10.2019 г. /неделя/, 07.10.2019 г. /понеделник/ и 08.10.2019 г. /вторник/, както следва:

05.10.2019г. за представители на Неправителствени организации от община Павликени, в сградата на Народно читалище „Братство – 1884“ гр. Павликени /Лекционна зала/:

Първа фокус група от 08:30 часа на тема„Анализ на капацитета на органите на местната администрация за работа с гражданския сектор при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени“.

Втора фокус група от 13:30 часа на тема „Анализ на капацитета на гражданския сектор за работа с местните власти при  формулирането, изпълнението и мониторинга на политики“.

06.10.2019г. за представители на Бизнеса на територията на община Павликени, в сградата на Народно читалище „Братство – 1884“ гр. Павликени /Лекционна зала/:

Трета фокус група от 08:30 часа на тема „Анализ на капацитета на органите на местната администрация за работа с гражданския сектор при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени“.

Четвърта фокус група от 13:30 часа на тема „Анализ на капацитета на гражданския сектор за работа с местните власти при  формулирането, изпълнението и мониторинга на политики“.

07.10.2019 г. за представители на общинска администрация на община Павликени, в сградата на Общината, бул. „Руски“ №4 /Зала на Общински съвет/:

Пета фокус група от 08:30 часа на тема „Анализ на капацитета на органите на местната администрация за работа с гражданския сектор при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени“.

Шеста фокус група от 13:30 часа на тема „Анализ на капацитета на гражданския сектор за работа с местните власти при  формулирането, изпълнението и мониторинга на политики“.

08.10.2019 г. за представители на Обществеността на община Павликени, в сградата на Народно читалище „Братство – 1884“ гр. Павликени /Лекционна зала/:

Седма фокус група от 08:30 часа на тема „Анализ на капацитета на органите на местната администрация за работа с гражданския сектор при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени“.

Осма фокус група от 13:30 часа на тема „Анализ на капацитета на гражданския сектор за работа с местните власти при  формулирането, изпълнението и мониторинга на политики“.

Изпълнител на дейността е „СИМ Консултинг“ ЕООД.

Моля, при желание от Ваша страна за участие във фокус групите и за предварително записване, обадете се на тел: 0886-460-846 или пишете на e-mail: t.todorova@pavlikeni.bg – Таня Тодорова, Координатор на проекта.

Активното Ви участие в процеса на разработване на анализи, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени е важно за всички нас, жителите на общината.

Участвайки активно Вие ще дадете своя принос за открито, отговорно и ефективно управление на община Павликени.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес.

Очакваме Ви!