Начало Новини Администрация Покана за участие в кръгла маса

Покана за участие в кръгла маса

742
Павликени

Сдружение „Без граници“

Договор за БФП №BG05SFOP001-2.009-0190-C01 / 27.12.2018 г.

До заинтересованите страни от община Павликени:

неправителствени организации
бизнес
общинска администрация
общественост

Покана за участие в кръгла маса на тема:

„Анализи, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени”

Уважаеми дами и господа,

Сдружение „Без граници“ в партньорство с Община Павликени Ви канят да вземете участие в провеждането на кръгла маса на тема „Анализи, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени“.

Кръглата маса се осъществява в рамките на проект: № BG05SFOP001-2.009-0190 „Повишаване на гражданското участие в местните политики“, Договор за БФП №BG05SFOP001-2.009-0190-C01/27.12.2018 г., Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Активното Ви участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени е важно за всички нас, жителите на общината. Участвайки активно Вие ще дадете своя принос за открито, отговорно и ефективно управление на община Павликени.

Кръглата маса ще се проведе на 07.11.2019 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в заседателна зала на Общинска администрация – град Павликени, бул. „Руски“ №4, Павликени 5200.

Моля, при желание от Ваша страна за участие и за предварително записване, обадете се на тел: 0886-460-846 или пишете на e-mail: t.todorova@pavlikeni.bg – Таня Тодорова, Координатор на проекта.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес.

Очакваме Ви!

30.10.2019 г.