Начало Новини Посещение в АЕЦ „Козлодуй“

Посещение в АЕЦ „Козлодуй“

387

Какво е устройството на ядрените реактори, как се управляват, какви знания е нужно да притежава един млад човек, за да започне работа в  АЕЦ „Козлодуй“?

Отговорите на тези, а и на още много въпроси научиха учениците от 10 и 11 клас на ПГАТ „Цанко Церковски“ при посещението си в атомната електроцентрала. В предприятието с най-голям дял в националното електропроизводство учениците посетиха учебния център, в който се запознаха с целия процес на превръщане на ядрената енергия в електричество.

Бус тура между двата работещи енергоблока на АЕЦ „Козлодуй“ и осигуреният достъп до турбината на кота 15 на 5-ти енергоблок спомогнаха учениците да придобият представа за мащаба  и сложността на процесите, които протичат в един реактор. Любопитство предизвикаха и лабораторните системи за измерване на радиационния фон в и около централата.

Възможностите за обучение, стипендиантските програми за ученици  и стажовете в АЕЦ „Козлодуй“, представени по време на посещението, провокираха учениците да обмислят възможността за професионално развитие в ядрената индустрия. В тази посока впечатление им направи представената политика на мениджърския състав за постоянно инвестиране в обучението на персонала и балансирания подход между работа и различните форми за организация на свободното време.

Посещението на ученици от ПГАТ „Цанко Церковски“ в АЕЦ „Козлодуй“ стана възможно благодарение на Български атомен форум (БУЛАТОМ).