Начало Новини Бизнес Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура №BG05M9OP001- 2.063 МИГ Павликени-Полски...

Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура №BG05M9OP001- 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш

776

Оценителния доклад на КППП беше одобрен.

Две подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране и едно бе отхвърлено на етап АСД.