Начало Новини Администрация Проект на Наредба

Проект на Наредба

694
Павликени

Уважаеми граждани,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Павликени, ведно с доклад към проекта, съдържащ мотивите за приемането ѝ.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок от публикуване на проекта да депозирате писмено предложения и становища по проекта на Наредбата на адрес: Община Павликени, Информационен център, бул. „Руски” №4, Павликени 5200 или на e-mail: obshtina@pavlikeni.bg.

Приложени документи:

1. Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ – Проект

2. Доклад към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Павликени