Начало Работа Предлага Търси да назначи Експерт Сервизен център – Експлоатация и поддръжка на газовата...

Търси да назначи Експерт Сервизен център – Експлоатация и поддръжка на газовата инфраструктура

1358

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

От създаването си през 1991 г. Овергаз осигурява достъп на всички потребители до природния газ и реализира предимствата му – по-ниска цена, по-добри условия на живот и труд, съвременни технологии, сигурност, ритмичност на доставките, опазване на природната среда.

„Овергаз Мрежи“ АД търси комуникативен и отговорен специалист с опит в експлоатацията на инфраструктурни мрежи, който да се присъедини към екипа на Серизния център на „Овергаз Мрежи“ АД в гр. Павликени.

Описание на длъжността:

 • изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията;
 • изпълнява дейности по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
 • изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
 • извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
 • осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ.
 • отбелязва извършените дейности по ГРМ;
 • участва в локализиране и отстраняване на аварии и подава информация към диспечерите;
 • извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи и изготвя документация, свързана с аварии;
 • изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди;
 • извършва дейности, свързани с проверката качеството на газа;
 • извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни.

От вас очакваме:

 • средно техническо образование – предпочитани специалности: „Газова техника”, „Топлотехника”, „Климатична и хладилна техника”, „Електротехника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Строителна техника” или друга подобна. Висше техническо образование е предимство;
 • опит в областта на преноса и/или разпределението на природен газ ще се счита за предимство;
 • компютърни умения – добро владеене на MS Office;
 • езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • шофьорска книжка;
 • отговорност, умения за комуникация и работа в екип.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте тук.

Гарантираме конфиденциалността на вашите данни и ви желаем успех.