Начало Новини Бизнес Търси да назначи пазач-невъоръжена охрана

Търси да назначи пазач-невъоръжена охрана

1156

Фирма „Рачев – 2“ ООД търси да назначи пазач-невъоръжена охрана.

Отговорности:

 • осъществява охраната на обекта чрез носене на постова и патрулна служба, като контролира движението на посетители чрез проверката им;
 • осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в обекта на външни лица и МПС, като изисква и проверява документи за самоличност;
 • проверява редовността на документите при изнасяне и внасяне на вещи, материали и апаратура;
 • следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения и при констатиране на такива случаи уведомява ръководството и полицейските органи;
 • реагира на произшествия, като незабавно уведомява отговорните органите на реда и собственика;
 • изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството, свързани с охранителната дейност;
 • отговаря за опазване на имуществото на контролирания обект;
 • носи отговорност за нерегламентирано изнасяне на имущество от охранявания обект;
 • познава сигнално-охранителните системи и вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на влизане и излизане от обекта;
 • познава правилата за пожарна безопасност;
 • лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, съобразителност, дискретност, надеждност, добра комуникативност;
 • носи отговорност за допуснати вреди от неправилно изпълнение на постовата служба;
 • познава нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с извършване на охранителна дейност.

Длъжността е постоянна, на пълно работно време, с месторабота в Павликени.

За повече информация, моля свържете се с работодателя, както следва.

Рачев – 2“ ООД
ул. „Александър Стамболийски“ №20
Павликени 5200

Tel.: 0887-473-900
Fax.: 0610-52-292