Начало Работа Предлага Търси да назначи специалист здраве и безопасност

Търси да назначи специалист здраве и безопасност

1369

Фирма „БонЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада. Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.

Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка.

Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.

За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозни и мотивирани кандидати за заемане на позицията специалист здраве и безопасност.

Основни отговорности:

 • ръководи дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието;
 • участва в разработването и следи изграждането на най-ефикасните системи за безопасност на труд в предприятието;
 • отговаря за провеждането на инструктажите-първоначален, периодичен, технологичен, по противопожарна безопасност и др. на работниците в предприятието;
 • утвърждава проекти за изграждане на безопасни работни места;
 • контролира количествата и отговаря за заявките и доставките на лични предпазни средства за работниците;
 • води отчетност за трудовите злополуки и професионалните заболявания;
 • участва в разработването на правилника за вътрешен трудов ред и правилата за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 • участва в КУТ/ ГУТ на предприятието;
 • изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.

Изисквания към кандидата:

 • 3 годишен стаж по специалността;
 • владеене на английски или немски език е предимство;
 • добра компютърна грамотност;
 • способности за работа в екип, комуникативност, ръководни умения;
 • отговорност, организираност, прецизност, честност, лоялност.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето:

 • Кодекс на труда;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове по прилагането му;
 • актовете, свързани с отчитането на трудовите злополуки;
 • правилник за вътрешния трудов ред;
 • правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • други вътрешни актове на предприятието;
 • други нормативни и под законови актове, свързани с работата му.

Ние предлагаме:

 • шанс за дългосрочно развитие;
 • професионални обучения’
 • здравословна приятелска атмосфера и силно зачитане на мнението на всеки от екипа;
 • висок морал, социална политика и фирмена култура;
 • възможност да се реализирате като професионалист в сферата;
 • отлични условия за работа във високо квалифициран млад и мотивиран колектив;
 • отлично трудово възнаграждение.

Кандидатстване:

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Ако желаете да се станете част от екипа на нашата компания и да се докажете като професионалист в сферата на вашите отговорности, и ако желаете да получите допълнително безусловно обучение в тази сфера и да доизградите вашите професионални умения, моля изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо до Николай Величков, специалист в отдел „Човешки ресурси“ на velichkov@bon.bg с „Специалист здраве и безопасност“ в темата на съобщениетo и/или на:

Бон“ ООД
ул. „Бон“ №1
Павликени 5200

Tel.:  +359-610-51-210
……..  +359-893-679-606
Fax.: +359-610-55-013

Emailinfo@bon.bg
URL:     bon.bg