Начало Новини Здраве Конкурс за рисунка на тема „Аз дишам свободно без цигарен дим”

Конкурс за рисунка на тема „Аз дишам свободно без цигарен дим”

2265

ОБЩИНА   ПАВЛИКЕНИ

О Б Я В Я В А

Конкурс за рисунка

на тема

Аз дишам свободно без цигарен дим

Условия за участие в конкурса :

  1. В конкурса могат да участват учениците от ІІІ до VІІІ класове на училищата от общината.
  2. За участие в конкурса се приемат само рисунки на хартия, с най-малък размер A 4.
  3. Времетраене на конкурса – от 4 април 2016 година до 15 май 2016 година ;
  4. Обявяване на резултатите от конкурса – 1 юни 2016 година.
  5. Рисунките, участвали в конкурса, остават собственост на МКБППМН – Община Павликени с права за отпечатване, публикуване и организиране на изложби.

Община Павликени
бул. „Руски“ № 4
Павликени 5200

Oчакваме вашите рисунки!