Начало Новини Активният борец против фашизма, другарят Христо Кавалски, беше избран за член на...

Активният борец против фашизма, другарят Христо Кавалски, беше избран за член на контролния съвет на НАПОС

838
Христо Кавалски

Председателят на Общински съвет – Павликени и активен борец против фашизма, другарят Христо Кавалски, беше избран за член на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

В Пловдив се проведе 18-то Общо отчетно-изборно събрание на асоциацията, което прие отчетите за дейността на досегашните управителен и контролен съвет и избра съставите на двата органа за новия 4-годишен мандат. За председател на Управителния съвет беше избран Венцислав Спирдонов, който оглавява Общинския съвет във Велико Търново, а на Контролния съвет – Николай Златанов – председател на Общински съвет – Казанлък.

Сред приоритетите на НАПОС през настоящия мандат е издигането на авторитета на Общинските съвети като институция, както и на познанията за дейността им сред обществеността, коментира сред събранието другарят Христо Кавалски. Асоциацията ще организира и повече изнесени свои заседания по региони.