Начало Новини Център „Амалипе” подпомогна четирима студенти от Павликени

Център „Амалипе” подпомогна четирима студенти от Павликени

1408
Център „Амалипе”
Център „Амалипе”

Центърът за междуетническа толерантност „Амалипе” подпомогна четирима студенти от Община Павликени, като заплати таксите им за обучение към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Средствата са отпуснати в рамките на проект „Предоставяне на услуги за участие в изследване на ромската интеграция на местно ниво в община Павликени”, финансиран в рамките на програма LERI (Местни инициативи за ромско овластяване) на Агенция на ЕС за основни човешки права и целят да подпомогнат активни ромски студенти да завършат висше образование.

Финансова помощ в размер на една студентска такса за втори семестър на учебната 2015/2016 г. за обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” бе предоставена на следните студенти: Стефан Северинов Стефанов – специалност „История и съвременност на ЕС – Европейска интеграция”, магистърска програма, 1 курс; Валентин Самуилов Василев – специалност „Социална педагогика”, 4 курс; Йорданка Кирилова Димитрова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика, 2 курс; Любен Венелинов Любенов – специалност „Предприемачество в социалната сфера”, 1 курс.

Студентите се задължават да участват в инициативи и кампании на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Център за Развитие на Общността – Павликени за активизиране на местната ромска общност. Като първата им инициатива е сформиране на доброволческа група, която да подпомогне дейностите по:

– работа за мотивиране на ромски младежи и девойки да кандидатстват във висши училища: целта е бързо увеличаване на студентите от ромски произход от община Павликени; – работа с ромски родители за подкрепа на своите деца, които имат желание да кандидатстват в университет;

– застъпничество пред община Павликени за създаването на общински фонд за подкрепа на студенти.

В разговор с ръководството на ЦМЕДТ „Амалипе“ студентите споделиха своето задоволство, че през последните 4-5 години е налице положителна промяна по отношение на обрзователното ниво на ромите. До скоро в общината е имало само двама роми с висше образование, много деца са отпадали от училище преди да завършат 8-ми клас, а процентът на ромите-среднисти е бил незначителен. Днес случаите на отпаднали преди завършване на основно образование са изключения, над 60 % от ромските младежи учат в средни училища, а студентите са 6 (някои са стипендианти на Ромския образователен фонд).