Начало Новини Благотворителност „Амалипе“ помогна на свои доброволци да възстановят здравноосигурителните си права

„Амалипе“ помогна на свои доброволци да възстановят здравноосигурителните си права

1487

„Амалипе” подпомогна 10 от активните доброволци към Центъра за развитие на общността в Павликени да възстановят здравноосигурителните си права, като покри половината от осигуровките им за периода от 1 януари 2013  до 31 декември 2015 год.

Останалата половина бе заплатена от самите доброволци, като те събраха средства за това в рамките на 4 дни. Чрез договор, който всеки подписа с „Амалипе“, доброволците поеха и ангажимент да заплащат редовно здравните си осигуровки след 1 януари 2016 год., както и да продължат да се включват в дейността на Центъра за развитие на общността – Павликени и на местните клубове в Бяла черква, Стамболово и Батак.

Подкрепата е в рамките на проект „Местни инициативи за ромска интеграция”, финансиран от Европейската агенция за основни човешки права. Доброволците приеха да участват за периода от декември 2015 год. до септември 2016 год. в Инициативи за повишаване на капацитета и взаимното доверие на местно ниво в община Павликени, изпълнявана в рамките на проект LERI, финансиран от Агенцията за човешки права на Европейския съюз.

Целта на център „Амалипе“ е да реализира подкрепата си към здравно неосигурените лица по начин, който гарантира участието на подкрепените. Те трябва да покрият половината от своите задължения и да продължат да заплащат здравните си осигуровки. Подходът на организацията залага и на обществения ангажимент на подкрепените- те са доброволци към Центъра за развитие на общността и поемат ангажимент да продължат дейността си в местните клубове от населените места в община Павликени.

Дейността на център „Амалипе” за създаване на по – добри условия и осигуряване на равен достъп на всички  лица до здравни услуги, независимо от тяхната възраст, етническа и социална принадлежност в община Павликени започна още от 2011 год. в рамките на инициатива за общностен мониторинг на здравните услуги на местно ниво. Един от важните проблеми, който възпрепятства достъпа до здравни услуги е високия процент на здравно неосигурените, показа общностния монинторинг.

23 декември е последният ден, в който хората с прекъснати здравноосигурителни права могат да ги възстановят двойно по-евтино, като заплатят таксите за тези месеци от последните три години, в които не са им плащани здравни осигуровки. След тази дата връщането в здравноосигурителната система ще става на базата на заплатени осигуровки през последните пет години.