Начало Новини Бизнес Античният кepaмичeн цeнтъp кpaй Пaвликeни привлича повече туристи след приключването на мащабен...

Античният кepaмичeн цeнтъp кpaй Пaвликeни привлича повече туристи след приключването на мащабен проект

1483

„Вече имаме туристически обект от европейска величина. Надявам се, че жителите на Павликени и туристите от страната и чужбина ще оценят направеното от нас“, това каза Гинка Николова, ръководител на  най-мащабния проект за консервация, реставрация, социализация и популяризиране на Античния керамичен център. На 20 април 2017 г. се проведе Заключителна пресконференция по повод приключването на проекта. Изключително интересни факти и любопитни истории от над 40-годишното съществуване на Керамичния център представи и Нели Цонева, директор на Исторически музей-Павликени.

Началото на проекта е поставено преди две години, когато общината в партньорство с Исторически музей – Павликени, започва работа по проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация“, финaнcиpaн oт Финaнcoвия мeхaнизъм нa Евpoпeйcкoтo икoнoмичecкo пpocтpaнcтвo 2009-2014, Пpoгpaмa БГ 08 „Кyлтypнo нacлeдcтвo и cъвpeмeнни изкycтвa”, Мяpкa 1 “Рecтaвpиpaнe, oбнoвявaнe и oпaзвaнe нa кyлтypнoтo нacлeдcтвo”, Дoгoвop № 24-10- М1-13/22.04.2015 г. Средствата на Финансовия механизъм са осигурени от страните Иcлaндия, Нopвeгия и Лихтeнщaйн, а Програмен оператор от българска страна е Министерство на културата.

След приключването на дейностите по консервация, реставрация и социализация, осъществени от консорциум „Антика“ ДЗЗД, до Античния керамичен център води нов асфалтов път с обособени паркоместа. Посетителите се придвижват по обновени алеи до консервираните и реставрирани антични сгради и пещи. Съвременните сгради също  са ремонтирани и предлагат добри условия за осъществяването на археологически експедиции. В специално обособената част за възстановки, чрез автентични древни техники, са изградени нови пещи за изпичане на битова, строителна и художествена керамика. Оборудването в направената по римски образец грънчарска работилница е подновено, за да може съвременни грънчари да произвеждат керамика и да показват техниките от древността. Музейната сграда, както и всички останали постройки, са с ремонтирани конструкции и дограма.

Всички осъществени по проекта дейности спомагат за ревитализирането на древните грънчарски умения и за развитие на музея на открито.

В проекта са ангажирани и млади хора от района, както и представители на ромската общност. С поредица от обучения по история, археология и грънчарство, деца от с. Върбовка придобиват умения за опазване на културното наследство. Благодарение на тях по протежение на пътя, водещ към Античния керамичен център, са засадени дръвчета.

Във връзка с проекта са създадени интернет сайт на обекта, както и „Фейсбук“ страница. С мерките по информация и публичност Античният керамичен център става по-известен не само сред местното население, но и в региона и страната.

Цялостното изпълнение на дейностите за опазване и популяризиране на Античния керамичен център подобрява качествено предпоставките за развитие на културен туризъм в община Павликени.

culture-eea-bg.org/bg                                                                      eeagrants.org

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Павликени и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.