Начало Новини Местни Атанас Борисов: Работим за Стамболово

Атанас Борисов: Работим за Стамболово

234

Първото ни предизборно събрание се проведе в с. Стамболово. Там издигаме кандидатурата на Атанас Борисов за кмет на селото. Млад, местен човек, изпълнен с енергия и позитивизъм, който има ясна визия за развитието на своето населено място.

.

Пред събралите се граждани представих част от основните акценти в предизборната си програма. Освен неотложните три приоритета: водоснабдяване, гарантиране на екологично чиста околна среда (вкл. пълен отпор срещу инвестиционните намерения за изгаряне на отпадъци) и осигуряване на междуселищен транспорт, заявих пред местните жители, че е дошло време, в което е необходимо гласът на гражданското общество да бъде отчитан при вземането на управленски решения. Отчитането на волята на местните общности и активното включване на кметовете на кметства и наместничества при формирането на техните бюджети е мярка, за която от години настояваме в Общинския съвет. Тя е включена в раздел ИКОНОМИКА И БИЗНЕС на предизборната ми програма, който съдържа следните акценти:

ИКОНОМИКА И БИЗНЕС

Прозрачност при управление и разпределение на общинските активи.

Повишаване на обществения интерес и отчитане общественото мнение при разходването на бюджетни средства, при управлението на европейски и местни проекти, ПРИ ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИИ.

Използване възможностите на публично-частното партньорство за реализиране на обществено значими проекти.

Оказване на подкрепа и насърчаване на местния бизнес за внедряване на принципите на кръговата икономика.

Екипна работа с местния бизнес и браншовите организации, подпомагайки ги чрез лостовете на местното самоуправление. Гарантиране на равни условия за местните фирми при изпълнение на проекти.

Партньорства с бизнеса и неправителствения сектор. Общинско, регионално и трансгранично сътрудничество.

Привличане на нови, външни инвестиции и инвеститори, с цел откриване на нови работни места и повишаване на икономическото ниво на общината. (с акцент върху проекта на АМ „Хемус“)

Предприемане на активни действия в посока широкообхватно представяне на региона, с цел привличане на стратегически инвеститори, съобразено с мнението на гражданите на общината.

Използване даденостите на региона за създаване на устойчива бизнес среда за малките и средни предприятия.

Отчитане на волята на местните общности и активното включване на кметовете на кметства и наместничества при формирането на годишните им бюджети.

Задържане и анализиране на размерите на местните данъци и такси.

.

ПП „ГЕРБ“ – Павликени