Начало Новини Инфраструктура Безводието в община Павликени

Безводието в община Павликени

137

Вчера на пазара в Павликени разговарях и се срещнах очи в очи с много хора и те масово поставяха въпроса за безводието в общината. Проблемът с безводието продължава да бъде един от най-наболелите не само в нашата община, но и в региона.

В края на 2020 г. бяха заложени средства и бе разработен работещ механизъм за справяне с него на държавно ниво чрез ВиК-холдинга. Всичко това обаче бе пратено в небитието от последващите политически експерименти.

.

Така се стигна до тежка ситуация с неразработени и нереализирани проекти, а резултатът е, че редица селища в община Павликени често (някои – и постоянно) са на воден режим.

Обследванията показват, че компрометираната водопреносна мрежа не е единственият тежък фактор за водната криза. Липсата на достатъчно водни запаси в сондажите е много сериозен проблем, който тенденциозно се задълбочава.

Периоди на безводие в някои населени места от нашата община е имало и в недалечното минало и справянето с тях се е изразявало в натаяване на „каналска“ вода от яз. Александър Стамболийски около сондажите. Така чрез естествена филтрация те са се пълнели с годна за употреба вода, която е подавана към населението. И днес тези методи, при нужда, се ползват в селата Карайсен и Недан.

Затова е важно да се работи в посока ангажиране на държавата с възстановяване на част от напоителните съоръженията, именно с цел гарантиране наличието на вода за жителите на населените места, изправени пред този проблем. Това е най-бързият начин за подобряване на ситуацията там, където е приложим и до намиране на средства за изграждане на нови водоизточници и инвестиции в инфраструктурата – една огромна кауза, с която аз лично ще се ангажирам, ако бъда избран за народен представител!

Трансформирането на яз. „Ал. Стамболийски“ от язовир за напояване и производство на енергия в язовир за питейни нужди е вариант за справяне с безводието, чието изпълнение изисква огромни ресурси, но това не означава, че не трябва да се работи в това направление – напротив, колкото по-рано се започне, толкова по-скоро може да се случи.

Преди дни бяха отпуснати средства от държавния бюджет за изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи и последващо осъществяване на авторски надзор в селата Бутово, Горна Липница, Долна Липница, Дъскот, Лесичери и Патреш.

За липсата на проектна готовност в нашата община сигнализирах още през лятото на 2023 г. Тогава от трибуната на общинския съвет бях наречен „сладкодумен политик“, а предложената от мен политика за предварително изготвяне на проекти бе определена като некомпетентна и погрешна. Два месеца по-късно държавата предостави възможност на Община Павликени да кандидатства за реализацията на инфраструктурни проекти в размер на до 15 млн. лв. и се оказа, че нямаме нито един актуален проект за реконструкция и подмяна на водопреносна мрежа в населените места от общината, с изключение на няколко подетапа на водопровода в гр. Павликени. Тогава по спешност бе актуализиран един залежал, стар проект за с. Недан, а по-късно в проекта за бюджет на общината за 2024 г. изненадващо се появи предложение за изготвяне на проекти за подмяна на водопровода на посочените по-горе села от общината.

.

Финансиране за горепосочените проекти може да се търси по различни линии, но най-важното е нашата община да има представител, който да работи активно за това и най-вече за привличането на средства от държавния бюджет. И това трябва да е човек от бъдещото управляващо мнозинство. С натрупаният опит, знания и експертизата, която имам считам, че мога да допринеса с много в тази насока.

Шансът на залязващи партии с 8-9% прогнозен резултат да съставят правителство клони към нула.

Затова перспективният избор за нашият град, прилежащите населени места и Великотърновска област е в номер 22!

На 9 юни гласувайте с бюлетина номер 22 и преференция номер 106.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

.

Венцислав Георгиев
ПП „ГЕРБ“ – Павликени