Начало Новини Инфраструктура Безводие в селата Димча и Върбовка

Безводие в селата Димча и Върбовка

1600

От около два месеца в селата Върбовка и Димча съществува проблем с питейната вода. Във Върбовка вода няма по няколко дни, а когато тя потече от чешмите е за няколко часа в тъмната част на денонощието. Налага се хората да не спят, за да дочакат момента, в който ще могат да се изкъпят да включат пералня или да измият съдове. В Димча пък хората са изправени пред въпроса „Ще платим ли въздух под налягане вместо вода?”. Причината и там е нередовното водоподаване на питейна вода към домакинствата. През по голямата част от денонощието вода от чешмите тече съвсем слабо, а понякога напълно спира. В събота и неделя положението е най-тежко, защото вода има само сутрин до 08:00 ч. и вечер след 22:00 ч. Хората са забелязали, че преди да текне вода от чешмата от там излиза въздух под налягане, който подлудява водомерните стрелки. Ето от това са породени и техните притеснения.

Обичайно и логично при проблеми с водата, хората се обръщат към местния водопроводчик. Оказва се, че водопроводчиците са безпомощни, защото по нареждане от по-висшестоящи длъжностни лица, голяма част от водата от разпределителния резервоар в с. Димча се пренасочва към с. Върбовка. Като причина за това се посочва изчерпаният воден ресурс на резервоара във Върбовка. Знае се че каптаж „Кръвеник”, от който се захранваше с. Върбовка до скоро в момента не функционира. Съоръжението попада в непосредствена близост до зоната на Инвестиционното намерение за добив на подземни богатства. Концесионера и общинарите вероятно са напълно наясно, че ако кариерните дейности стартират, каптажа ще бъде засегнат и няма да може да функционира, за това виждат алтернатива в каптажа на с. Димча. Той наистина е изграден за да захранва и двете населени места, но в случаите когато има авария и водата от другите водоизточници не може да бъде ползвана. Към момента в кладенеца, намиращ се землището на с. Красно Градище, от където се черпи вода за Върбовка и Димча, водният запас е недостатъчен да покрие нуждите и на двете села и хората са принудени в летните жеги и в условията на пандемия да са без вода за най-елементарните си потребности.

На състоялият се на 03.09.2020 г. в Общината ден на кмета, Ивелин Розинов – кмет на с. Върбовка е внесъл предложение, вода за нуждите на част от домакинствата в с. Върбовка да се ползва от водосбор „Бистраница”. Дали това е допустима алтернатива все още не може да се каже. Какъв ще е отговора на Общината, също не се знае.

Около алтернативното водоснабдяване на с. Върбовка съществуват следните любопитни обстоятелства:

Още преди 2007 г. се обсъжда разкриването алтернативен водоизточник за нуждите на с.Върбовка, чието население прогресивно нараства. Направени са първи стъпки в тази посока,като са изградени масивни бетонени съоръжения и са монтирани стоманени водопроводни тръби в местността „Баш Бунар” близо до река Ломя.

След това обаче работата на този обект е преустановена.

С Решение №558/ 28.02.2007 г. на Общинския съвет в град Павликени е възложено на кмета на общината да назначи пет членна комисия от специалисти, която да отиде на място и да обследва състоянието на обекта. Следващо решение на същия този общински съвет обаче под №571/ 27.04.2007 г., отменя предходното свое решение. Следва ново Решение №594/ 31.05.2007 г., с което Общинския съвет в гр. Павликени дава съгласие изграденият напорен водопровод със стоманени тръби Ф 219/6 и с дължина 1,030 м. на обект „Допълнително водоснабдяване с. Върбовка”
да бъде бракуван.

В отделна точка на същото решение изрично се постановява „Да не се предприемат действия и каквито и да е мероприятия, свързани със състоянието на водопровода, до момента в който бъде осигурено финансиране за проектиране и реконструкция на съществуващият водопровод.”

28.10.2007 г. е датата на първи тур на местните избори, когато за кмет на Общината е избран Ангел Генов. Съпоставяйки датите на решенията на Общински съвет с тази на местните избори виждаме, че решенията са взети по времето на действащия кмет Стефан Стефанов. Председател на Общинския съвет тогава е бил Венцислав Иванов. Предстои да се провери състава на общинския съвет и да се потърси информация, кой е внесъл предложението за бракуване на обекта и с какви мотиви. След което е наложителна ревизия на всички осъществени дейности и похарчени суми по този проект и съответно да се потърси отговорност на отговорните лица. Как да се разрешат обаче проблемите с безводието в региона е въпрос, който стои приоритетно на дневен ред.

Крайно наложително е да се проведат срещи с експерти, за да се завърши и пусне в действие така нареченото „Допълнително водоснабдяване” на Баш Бунар, което е изградено на общинска земя с държавно финансиране и за което запознати твърдят, че има воден запас не за едно, а за пет села. Крайно време е това съоръжение да заработи в полза на хората от с. Върбовка, защото напоследък сред хората от региона се разпространява мълвата, че към запасите от Баш Бунар проявяват интерес от Община Левски.

Жителите на двете села заслужават да получат информация за всичко, което се случва около проблемите с водоснабдяването и ръководителите на ВиК и Общината им го дължат. Обмислят се срещи с ръководствата на ВиК Павликени и Велико Търново, а защо не и граждански неподчинения и протести.