Начало Новини Администрация Бюджетът на Община Павликени за 2021 г. е 30,545,219 лева

Бюджетът на Община Павликени за 2021 г. е 30,545,219 лева

393
Павликени

С пълно мнозинство Общинският съвет в Павликени прие проекта за бюджет за 2021 г. Съветниците единодушно подкрепиха предложението на кмета за годишен бюджетът в размер на 30,545,219 лв. 

„Винаги разискванията по този проектобюджет са били в духа на общото ни желание Павликени да върви напред. Днес заставам пред Вас убеден, че предлагам балансиран бюджет, който ще ни позволи усилени инвестиции, като в същото време ни предпазва пред несигурността на настоящата глобална криза. Той гарантира за всички нас стабилност и предвидимост“, каза по време на разискванията „кмето“.

Проектът на „Бюджет 2021” е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2021 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи. През настоящата година са осигурени с 1 060956 лв. повече за образование, със 121,064 лв. повече за здравеопазване, с 616,351 лв. повече за социални дейности и с 69,682 лв. повече за култура.

Между публикувания за обществено обсъждане и внесения за разглеждане от комисиите на Общинския съвет проект на бюджет за 2021 г. има известни разлики. Увеличени са планираните средствата по Общинската програмата „Граждански инициативи“. По предложение на началника на Районно управление на МВР – Павликени ще бъдат закупени 4 броя компютърни конфигурации за районните полицейски инспектори.

Инвестиционната програма през 2021 г. е за 16,974,004 лв.

През настоящата година ще завършат дейностите по няколко големи проекта на Общината, включени в капиталовата програма. Сред тях са подмяната на тласкателните водопроводи от помпената станция на с. Росица до напорния водопровод на с. Вишовград, съвместният проект с румънската община Кълъраш за управление на извънредни ситуации, вторият етап от рехабилитацията на водопроводната мрежа в град Павликени, техническата и биологична рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци, както и мащабният ремонт в сградата на НЧ „Братство – 1884“.