Начало Новини Политика Бюджет в размер 16,070,459 лв. планира за 2018 г. Община Павликени

Бюджет в размер 16,070,459 лв. планира за 2018 г. Община Павликени

1235
Павликени

Бюджет над 16 милиона лева планира за 2018 година община Павликени, съобщиха от общинската администрация.

Местните данъци се запазват на нивото от 2017 година.
Бюджетната рамка от 16,070,459 лв. е била представена на обществено обсъждане с гражданите на общината.
Държавните субсидии са увеличени с 13.39 процента спрямо 2017 г. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 460 на 510 лв. и увеличените разходи за работни заплати във функция „Образование“. С над 1 млн. лв. се увеличават средствата за заплати в сектора.

Финансирането за зимно поддържане е 131,400 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 45, 300 лв. или 7.08 на сто.

От общината уточняват, че за издръжка на детските заведения са планирани 280,000 лв. За издръжка на ученическите столове са отделени 88,000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието от собствени бюджетни средства са предвидени 145,700 лв.