Начало Новини Инфраструктура Венцислав Георгиев: Нужни са съвременни методи за популяризиране на историческите обекти в...

Венцислав Георгиев: Нужни са съвременни методи за популяризиране на историческите обекти в общината

252

Град Бяла черква винаги е бил незаслужено пренебрегван. Това богато на история място заслужава повече инвестиции и трябва да бъде популяризирано, за да развие потенциала си на туристическа дестинация.

.

Нужно е Общината да инвестира повече в съвременни методи за популяризиране на всичките ни исторически обекти. Идеята ми за създаване на мобилно приложение с добавена реалност би могла да привлече интереса на много туристи и младежи. Тя е заложена в раздел „Туризъм“ от предизборната ми програма:

Туризъм

Създаване на смарт приложение с добавена реалност (AR) от вида творчески и туристически продукт, изцяло насочен към модерната форма на визуалното изкуство, което да осъществи връзката между историята и културния туризъм.

Приложението ще е със свободен достъп за изтегляне, инсталиране и използване и ще визуализира историята и архитектурата на важни исторически обекти като АКЦ, римския обелиск край с. Лесичери, каптажа в с. Мусина и др. Освен това в него ще бъдат включени и исторически местности като м. Канлъ дере край с. Вишовград, Дядопановата кория край с. Горна Липница, м. Косматица, гр. Бяла черква и др. Своеобразният туристически гид ще предоставя възможност за навигиране на туристите до обектите и местностите и на място ще визуализира различни атрактивни и информационни материали.

Създаване на работещ модел за разпространяване на туристическа информация – туристически пътеки, културно-исторически маршрути. Доизграждане на информационна инфраструктура за туризма – указателни знаци, маркировка, информационни табели и диплянки за обектите в с. Мусина, с. Михалци, АКЦ, с. Вишовград и др.

Разширяване на рекламната дейност в медиите. Развиване на рекламна дейност, представяне на празници и обичаи, както и фолклорни празници в селата от общината за привличане на туристи.

Търсене на инвеститори за ️създаване на публично-частно партньорство в областта на екотуризма и селския туризъм.

Създаване на нови екопътеки и ремонтиране на старите.

.

Венцислав Георгиев
ПП „ГЕРБ“ – Павликени