Начало Новини Култура Венцислав Георгиев се срещна с жители на селата Вишовград и Росица

Венцислав Георгиев се срещна с жители на селата Вишовград и Росица

191

При засилен интерес преминаха срещите ми в селата Вишовград и Росица.

В с. Росица издигаме за кмет Веселина Петрова – образована, прецизна и организирана, Веселина е местен човек, който се застъпва за запазването на културното разнообразие и традициите в България.

Именно за съдействие на местните самодейни състави и колективи при участия в конкурси призоваха жители на с. Вишовград.

Съхраняването и насърчаване развитието на културата и историческо наследство в общината са детайлно отразени в предизборната ми програма. Допълнително насърчаването и подпомагането на местните самодейни колективи, извън културният календар е мярка, която не изисква много средства, но значително ще увеличи дейността на тези формации. Тя е заложена в раздел „Култура и историческо наследство“ от моята програма.

.

.

Култура и историческо наследство

Основната задача е достигането на съвременно ниво в културната политика на Павликени и създаване на нов духовен климат. С прозрачно разпределение на средствата за култура чрез конкурсното начало и поставяне на естетически критерии и изисквания в културния живот на общината.

Важна отправна точка са местните традиции и обичаи!

 • Анализ на ефекта от преустановяване на организацията на изкуствено създадени празници, без историческа връзка с местните обичаи, традиции, бит и култура.
 • Драстична съдържателна промяна в общинския вестник „Павликенски глас“. Тематично изместване на фокуса му от дейността на кмета към хората на общината. Безпристрастно представяне на местния политически, икономически, социален, културен живот и др.
 • Търсене на възможност за преустройство или изграждане на инфраструктурен обект – „Общински празничен център“ на отдалечено място от населените места, в който да се провеждат частните шумни празнични мероприятия, без да пречат на спокойствието на жителите на гр. Павликени и прилежащите населени места.
 • Създаване на инициативи, които да привличат, възпитават младите хора, ангажирайки ги за популяризиране на културното наследство на града и общината.
 • Създаване на общински клуб на културно-просветните дейци.
 • Активно включване на децата и младите хора в културните дейности и събития, реализация на образователни програми от общинските институции и осигуряване на подходяща и развлекателна културна инфраструктура.
 • Ремонт на неремонтираните части от НЧ „Братство – 1884“ Павликени.
 • Обогатяване на книжния фонд на градската библиотека, в крак със съвременните интересите на читателите.
 • Ежегодно осигуряване на средства за разкопки както за Античния керамичен център, така и за други важни за националната ни история исторически обекти на територията на общината.
 • Превръщането на уникалния римски обелиск край село Лесичери, /който е най-високият паметник от времето на римската империя, останал у нас, и без аналог по вида си в света/ в достъпен и атрактивен исторически обект на културния туризъм. Аналогично и за римския каптаж в с. Мусина и други обекти.
 • Провеждане на културно събитие във всяко село, гр. Бяла черква и гр. Павликени – съобразени с местните обичаи и традиции.
 • Допълнително насърчаването и подпомагането на местните самодейни колективи, извън културният календар (по аналогия на финансирането на спортните клубове, извън спортния календар).
 • При възможност, мултиплициране примера на провежданата Арт резиденция в с. Горна Липница в други населени места от общината.

.

ПП „ГЕРБ“ – Павликени