Начало Новини Местни Водещи при предоставянето на социалната услуга „приемна грижа”

Водещи при предоставянето на социалната услуга „приемна грижа”

1225
Павликени

От 2012 година Община Павликени е доставчик на социалната услуга „приемна грижа”. През последните години популярността на този вид социална услуга рязко нарастна, което спомогна до увеличаване на броя на приемните семейства на територията на общината. Така от началото на 2016 година община Павликени заема първо място в област Велико Търново по брой приемни семейства и настанени деца.

Финансирането на услугата се осъществява с европейски средства чрез проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. В партньорство с Агенция за социално подпомагане усилията са насочени към повишаване качеството на предоставяната услуга и разширяване на обхвата и.

Към настоящия момент се обгрижват 49 деца в 26 приемни семейства.