Начало Новини Благотворителност Втори етап на услугата „приемна грижа“ стартира в Община Павликени

Втори етап на услугата „приемна грижа“ стартира в Община Павликени

1376

Изпълнението на втория етап на проекта „Приеми ме 2015” в Община Павликени започва от 1 ноември. Проектът се изпълнява по ОПРЧР и надгражда приключилия през м.г. проект „И аз имам семейство”, като целта му е да се увеличи качеството и обхвата на приемната грижа в България. В община Павликени има 32 одобрени приемни семейства, като в 30 от тях има настанени 50 деца. През втория етап на проекта, подкрепа и контрол ще осъществява Областен екип по приемна грижа, който ще бъде назначен след провеждане на конкурсна процедура от Община Велико Търново, която е партньор по проекта на областно ниво.

Основен елемент във втория етап е въвеждането на областен модел на управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа“. Сформирането на екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво ще позволи постигането на стандарт за работа с приемни семейства за 1 социален работник от 12 действащи семейства, както и намаляване на броя на ангажираните администратори на общинско ниво. Така ще се намалят разходите за социалната услуга.