Начало Новини Инфраструктура Възстановяват 3 чешми в парковете на Павликени

Възстановяват 3 чешми в парковете на Павликени

335

Три чешми за питейна вода ще заработят отново в Градския и Младежкия парк на Павликени.

Наличието на безплатна прясна вода за отдъхващите хора ще предотврати купуването на бутилирана и образуването на пластмасови отпадъци. Възстановяването на чешмите е една от дейностите по проект „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци“, изпълняван от общината.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Дейностите му са насочени към промяна на поведението и нагласите на хората в Павликени, за повишаване на общественото съзнание и намаляване на количеството на депонирани отпадъци.

За целта 85 домакинства от населени места в общината ще получат компостери и ще бъдат обучени как се произвежда хумусоподобният материал. В трите училища в Павликени също ще бъдат поставени съдове с обем 1,600 л., в комплект с инструменти. Всички ученици, учители и непедагогически персонал ще придобият знания за компостирането. Избрани ученици ще отговарят за процеса, като ще разпределят кафяви и зелени отпадъци в необходимото съотношение. Два пъти в годината полученият компост ще се раздава за оползотворяване.

За всички жители на общината са предназначени осем творчески работилници, в рамките на които ще се усвояват нови умения при подготовка на битови отпадъци във вещи за повторна употреба. Така стари пердета ще се превръщат във възглавници или чанти за пазаруване, стари гуми – в хранилки за птици или кашпи за цветя. Всеки желаещ може да носи в работилниците стари вещи, които с помощта на модераторите-дизайнери ще се трансформират и използват отново по оригинален начин.

Дейностите от проекта по ОПОС 2014-2020 г., които ще изпълним е крачка към прехода към кръгова икономика в България и формиране на общество с нулеви отпадъци, казват от Община Павликени. Изпълнението на проекта ще продължи до август 2023 г.