Начало Новини Инфраструктура В Павликени ще изграждат приют за улични животни

В Павликени ще изграждат приют за улични животни

379

Община Павликени има работен инвестиционен проект за изграждането на приют за улични животни. Той включва обслужваща сграда с обособени помещения: за персонала; санитарен възел; за съхранение и приготвяне на храна; за оборудване и препарати за почистване и дезинфекциране; за извършване на ветеринарномедицинска дейност – манипулационна; помещение с хладилна камера; за карантина; за изолация на болни и наранени животни.

За настаняване на животните са предвидени 20 навеса от бетонови блокчета с метален покрив. Всеки навес ще се оборудва с единични колибки според големината на екземплярите и нуждите на приюта. Общият капацитет на приюта ще бъде за 100 кучета. Навесите са групирани в три двора, два по 7 и един – 6 навеса с индивидуални дворчета за разходка. Ще има трайни настилки по цялата площ на загражденията, с наклон към водосъбирателна решетка, а ограда от телена мрежа и колове ще бъде изградена по периметъра на приюта. Планирани са две врати за достъп.

За да извърши инвестицията, Община Павликени планира да изтегли кредит в размер 414,000 лв. от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Срокът за погасяване на кредита ще бъде 8 години с гратисен период една година. Максималният лихвен процент по него ще е 3% – определя се от УС на ФЛАГ за всеки заем на база кредитния рейтинг на общината.

Поредният кух проект?