Начало Новини Култура Глоба от 23,000 лв. наложена на Павликени за унищожена римска керамика

Глоба от 23,000 лв. наложена на Павликени за унищожена римска керамика

1835

Община Павликени следва да заплати имуществена санкция от 23,000 лв. по влязло в сила наказателно постановление на Министерството на културата за унищожени фрагменти от битова и строителна керамика от римската епоха съгласно Решение №124 от 11.04.2016 г. по касационно наказателно-административно дело №10082/2016 г. на Административен съд, гр. Велико Търново. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Административният съд като последна инстанция е потвърдил изцяло първоинстанционното Решение №89/23.12.2015г. по НАХД №406/2015г. на Павликенския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно издаденото наказателно постановление №6/14.08.2015 г. на зам. министър на културата, с което е наложена имуществената санкция на Общината.

Щетите по древните останки са нанесени с техника по време на изкопни работи за ремонт на улица в града. По същия казус общината вече е платила 12,000 лева за неспазване на други нормативи при извършване на същия голям проект в града за градежа на пречиствателната станция и прилежащата инфраструктура, който е приключил.

Натрошените находки в отсечката между улиците „Дунав“ и “ Ал. Стамболийски“ в града били установени през май миналата година от комисия от културното ведомство и археолог от местния исторически музей. След огледа изкопните работи били спрени и после продължили в присъствието на археолог. Първо улицата била освободена от насипа и било извършено проучване за сметка на възложителя на проекта. При разследването станало ясно, че още при реализацията на грандиозния проект за над 30 млн. лв. не било направено съгласуване с министъра на културата по Закона за културното наследство, което дало основание на ведомството да издаде и наказателното постановление.

Общинските юристи оспорили и пред двете съдебни инстанции имуществената санкция от 23,000 лв., защото наказателното постановление било подписано от зам. министъра на културата. Съдът обаче е установил, че той е замествал културния министър и е имал право да го издаде.

В мотивите на съда се казва, че преди старта на инвестиционния проект кметството е било уведомено от Историческия музей ,че в урбанизираната територия на Павликени по време на теренни археологически проучвания и строително-ремонтни и селскостопански дейности през 20 век са открити движими и недвижими културни ценности. От представеното по делото разрешително за строеж обаче се виждало, че министърът на инвестиционното проектиране е разрешил на общината да работи па проекта.