Начало Новини Здраве Глоби за собствениците на търговски обекти ако не прилагат задължителните противоепидемични мерки

Глоби за собствениците на търговски обекти ако не прилагат задължителните противоепидемични мерки

567

Проведе се заседание на Общинския кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СoViD-19 при община Павликени.

Общинският кризисен щаб напомня на всички собственици на търговски обекти на територията на общината, че подлежат на глоба, ако не прилагат задължителните противоепидемични мерки. Те са:

  • да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1.5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
  • да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • да създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;
  • да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Общинският щаб потвърди мярката, с която се преустановява работата на всички търговски обекти (включително магазини за хранителни стоки) на територията на Община Павликени от 20:30 до 06:00 часа.

Преустановява се разполагането и поставянето пред закусвалните на територията на община Павликени на всякакъв вид преместваеми  съоръжения, в това число маси и други подобни, предназначени за продажба на закуски. Обслужването на гражданите се осъществява на гише, като не се допуска консумация на място и струпване на хора.

Собствениците на вендинг-автомати за топли и студени напитки и други стоки, разположени на открито и закрито, както и автомивките на самообслужване да работят при стриктно спазване на всички необходими мерки за дезинфекция, както при зареждането им, така и при използване  на същите от потребителите.

На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, ще бъде прекъснато електрозахранването и ще бъдат премахнати  принудително.

Ръководителите на банкови клонове и офиси стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки офис следва да приеме ред, по който ще се дезинфекцират банкоматите.

Пълният текст на новата заповед можете да намерите тук.