Начало Спорт Дамско рали – „Павликени 2018”

Дамско рали – „Павликени 2018”

2011

П Р А В И Л А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ

ДАМСКО РАЛИ – „ПАВЛИКЕНИ 2018”

 

I. ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Записвания за състезанието: от 29.01.2018 г. до 12:00 часа на 07.03.2018 г.

Старт на състезанието:

Дата: 11.03.2018 г. /неделя/ в 10:30 часа.

Място на старта: Паркинг на магазин „АБСОЛЮТ +” – гр. Павликени

II. АДМИНИСТРИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Организационен комитет:

Председател: инж. Емануил Манолов – Кмет на Община Павликени

Членове:

 1. инж. Венцислав Иванов – зам. кмет на Община Павликени
 2. инж. Тихомир Трифонов – ст. експерт „Спорт и младежки дейности”
 3. Гошо Илиев – мл. специалист „Организатор на спортни дейности”
 4. Силвия Петрова – гл. специалист „Строителство, пътна инфраструктура и безопасност на движението”
 5. Сезаим Мехмедов – началник сектор „ЗООКЪТ” / инструктор на учебен автомобил
 6. Емил Брунков – за началник на РУ на МВР Павликени
 7. Християн Янакиев – инспектор „Пътен контрол”
 8. Венцислав Георгиев – представител на магазини „АБСОЛЮТ +”
 9. Никола Кузманов – председател на „ОФРОД КЛУБ 4 х 4 – Павликени”

Съдийски състав:

 • Гошо Илиев;
 • Никола Кузманов;
 • трима съдии от „ОФРОД КЛУБ 4 х 4 – Павликени”

Водещ: Мария Петкова, Ибрахим

III. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявки за участие се приемат в:

 • в магазин „Абсолют +” или на тел. 0882000700;
 • Община Павликени, стая 211, 208 или на тел.: +359-884-065-506, +359-888-177-088;
 • до 12:00 часа на 07.03.2018 г. /сряда/

IV. УЧАСТНИЦИ

Участниците трябва да бъдат правоспособни шофьори – жени.

Не се допускат до участие професионални лицензирани пилоти.

Не се допускат до участие състезатели, употребили алкохол и/или наркотични вещества.

V. АВТОМОБИЛИ И КЛАСОВЕ

До участие се допускат само леки автомобили – серийно производство.

Всички автомобили трябва да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност” и валиден технически преглед.

Автомобилите се разделят на два класа: до 1,600 куб. см. и над 1,600 куб. см.

Автомобилите трябва да бъдат оборудвани със стандартни гуми с минимален размер на грайфера – 4 мм.

С един автомобил не може да участва повече от един състезател.

Един състезател не може да участва с повече от един автомобил включително и в двата отделни класа.

VI. ТРАСЕ

Състезанието ще се проведе върху павирана настилка на паркинга на магазин „АБСОЛЮТ +” – гр. Павликени и асфалтова настилка на ул. „Димитър Благоев” зад магазин „АБСОЛЮТ +” – гр. Павликени.

Проверката на водачи, техническо състояние на автомобила и документи ще бъде извършена от 09:30 ч. пред организационния щаб на паркинга на магазин „АБСОЛЮТ +” – гр. Павликени и ще се изтегли жребий и ще бъдат поставени състезателни номера на автомобилите.

Първи стартират състезателите в клас 1,600 куб. см.

Преди старта участниците се подреждат по номера и стартирането им се извършва с този ред.

Стартирането на всеки участник се извършва след финиширането на предходния.

След финиширането автомобилите се оттеглят и паркират в участъка отреден за това.

Измерването на времето и отчитането на наказателни точки се извършва от съдийския състав на състезанието.

Състезанието върху павирана настилка включва:

 • слалом;
 • майсторско шофиране.

Състезанието върху павираната асфалтова включва”

 • скоростна отсечка.

VII. КЛАСИРАНЕ

Класирането е отделно за всеки от класовете.

То се извършва съобразно времето за преминаване на трасето и наказателните точки /ако има такива/.

Наказателни точки се прибавят при:

 • фалстарт – 10 секунди;
 • докосване на конус / гума – 2 секунди;
 • събаряне на конус / гума – 5 секунди;
 • неуспешен стоп /излизане на гумите от мястото обозначено за стоп/ – 10 секунди;
 • неизпълнение или пропускане на елемент – 20 секунди;
 • по 5 секунди за всеки излят литър вода.

VIII. НАГРАЖДАВАНЕ

Клас до 1,600 куб. см.:

 •   I място – 150 лв., купа, грамота, предметна награда;
 •  II място – 100 лв., купа, грамота, предметна награда;
 • III място –   50 лв., купа, грамота, предметна награда.

Клас над 1,600 куб. см.:

 •   I място – 150 лв., купа, грамота, предметна награда;
 •  II място – 100 лв., купа, грамота, предметна награда;
 • III място –   50 лв., купа, грамота, предметна награда.

Всички участници ще получат грамота за участие и предметна награда.

инж. Eмануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Съгласувал:

Катя Димитрова
/Началник отдел „Хуманитарни дейности”/

Изготвил:

инж. Тихомир Трифонов
/ст. експерт „Спорт и младежки дейности”/