Начало Новини Бизнес Опитната станция по соята в Павликени участва в Ден на соята

Опитната станция по соята в Павликени участва в Ден на соята

3494

За втора поредна година в Кнежа се проведе Ден на соята. Събитието е организирано от ЕТ ПРИС – Борислав Горанов, Институтът за агростратегии и иновации, Aсоциация Дунавска соя и БАСФ.

На форума присъстваха над 130 експерти, гости и стопани от страната и чужбина, включително и от Румъния и Молдова, което е пример за добро регионално сътрудничество. На полето зърнопроизводителите видяха организирана от домакините опитна платформа, където се запознаха с различни сортове соя и видяха резултатите, постигнати със семена на Опитната станция по соята в Павликени, както и различните резултати при различно третиране на растенията.

Акцент в дискусията на полето бе отглеждането на соя при неполивни условия, както и кои са подходящите сортове соя за Северна България. Непосредствено след това беше проведен семинар в стопанството на Борислав Горанов в Кнежа, където гостите присъстваха на представянето на разработките на Драгош Дима, Румъния от Асоциация Дунавска соя, а темата за отглеждането на соя развиха от Опитна станция Павликени.

Сред въпросите, засегнати на форума, бяха още и тези, свързани с темповете за увеличение на площите със соя в Европа, защо е хубаво да се сеят сертифицирани семена, как да се постигне доходност без наличие на ГМО, от какво значение е качеството на семената, какви са възможностите за развитие на културата и намаляване на зависимостта от внос на протеини в Европа.

Модератор и съорганизатор на ползотворното събитие, събрало толкова големи конкуренти под един покрив, беше Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Организацията продължава да работи и да бъде полезна по темата за соята, в отглеждането на която България има сериозни традиции, каза Светлана Боянова по време на събитието в Кнежа. Тя благодари на всички компании, които помогнаха това събитие да се случи и които показаха, че дори и конкуренти, те могат да работят заедно в името и в полза на българския земеделски производител.

Всъщност най-важното е соята да бъде печеливша култура за земеделския производител, който я отглежда, и успоредно да се ползват възможностите за подпомагане по линия на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС. За фермерите е важно да разполагат с избор за сортове, семена, растителна защита, торове, земеделска техника и възможности за сертификация, както и варианти за реализация на произведената соя и затова Денят на соята е толкова важен, тъй като той дава този набор от възможности за българските фермери, каза още Светлана Боянова. Тя представи пред участниците българската версия на Наръчника на Дунавска соя, преведен от Опитна станция Павликени и отпечатан с подкрепата на БАСФ, който да се ползва от фермерите в отглеждането на соя у нас.

Тази година бе първата, в която се прилагат новите правила на ОСП и нашите земеделски стопани се възползваха от соята, която се явява и екологично насочена площ за спазване на зелените дейности в стопанството, каза още Боянова. Тази година в страната са заявени 266 757 ха екологично насочени площи (ЕНП). Статистическите данни след приключване на кампанията по прием на заявления 2015 показват, че общо като ЕНП, след прилагане на коефициентите на преобразуване и претегляне, са заявени 8.31% от обработваемите земи. По предварителни данни площите със соя, заявени по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури, са 35,424 ха.