Начало Новини Земеделие Депутати от БСП настояват да се изплатят средствата за Опитната станция по...

Депутати от БСП настояват да се изплатят средствата за Опитната станция по соята – Павликени

1351

Да се преведат до края на годината дължимите средства за научната дейност в Опитната станция по соята в Павликени настояват народните представители от „БСП лява България“ Мариана Бояджиева и проф. Светла Бъчварова. В питане до министъра на земеделието и храните те зададоха въпроса как ще се отрази преструктурирането на Селскостопанската академия върху държавните предприятия и в частност върху Опитната станция по соята – Павликени.

„Проблемите в Селскостопанска академия, свързани с бюджета, рефлектираха негативно и върху държавното предприятие в Павликени Опитна станция по соята. Нашият въпрос е: какви структурни промени се предвиждат в Селскостопанската академия и това засяга ли станцията в Павликени? Каква ще бъде подкрепата чрез бюджета за изпълнение на научни проекти на държавните предприятия, включително и за ОСС?“, попита Мариана Бояджиева от трибуната на Народното събрание.

„Опитната станция по соята е едно от държавните предприятия, които преструктурирането ще засегне. Тя е научно звено с 90-годиншна история. Създатели са на 12 сорта българска соя, имат 12 разработени технологии за призводство на соя, семена и зелен фураж. В новия програмен период и предвид Общата селскостопанска политика на ЕС на тези култури се отделя изключително голямо значение, като тя се смята за стратегическа“, коментира народният представител.

„Опитната станция по соята изпълнява научно-приложна и експериментална дейност и научните работници, които участват в опитите трябва да получават средства за подпомагане на тяхната дейност, включително и за тяхното заплащане. Поради финансовите проблеми всички държавни предпирятия в системата не са получили средства именно за изпълнението на тези договори. В Павликени има пет научни работника. Това е единственият в страната институт, който има соя, която не е генномодифицирана. Дължими са 62,000 лв. за изпълнение на годишната им производствена и експериметална дейност. Тези средства не са получени“, заяви и проф. Светла Бъчварова.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева изтъкна в отговора си, че на 1 декември 2015 г. по време на кръгла маса е представена концепцията за реформа на Селскостопанската академия. Министър Танева подчерта, че ще бъдат създадени три регионални центъра, които да обхванат приоритетните области: управлението на ресурсите, животновъдството и земеделието. Ръководството на центровете ще се осъществява от научен съвет и координационен съвет, което ще бъде разписано в устройствения правилник.

„В никой случай не се допуска да се закриват научни институти и да се съкращават учени. Не се допуска продажба на земя; няма да има дублиране на научни звена; ще се запази юридическата самостоятелност на научните звена; ще бъде автономен бюджетът и ще се разчита на програмното финансиране; държавните предприятия ще преминат в структурата на научните институти, за да се развият като модерни демонстрационни полета“, каза в отговора си министърът. Тя подчерта, че мястото на института в Павликени е ясно. Концепцията за реформа ще бъде представена на научните институти през януари. През април работната група ще предложи законодателна инициатива за реформа.

Настояване до края на годината да бъдат разплатени дължимите суми отправиха народните представители от „БСП лява България“ пред ресорния министър.