Начало За Забава Хумор Дневна доза хумор

Дневна доза хумор

1473

Един пиян си залитал покрай реката и попаднал на кръщене. Спрял до свещеника, той се обърнал, видял го и попитал:

– Синко, готов ли си да намериш Иисус?
Пияницата се огледал и отвърнал:
– Да, отче, готов съм.

Свещеникът потопил главата на пияницата във водата, после я извадил.
– Намери ли Иисус?
– Не, не можах! – отвърнал пияницата.

Свещеникът отново потопил главата му за малко по-дълго, извадил я и попитал:
– А сега, братко, намери ли Иисус?
– Не! – отново отвърнал мъжът.

Отвратен, свещеникът държал този път главата на мъжа под водата цели трийсет секунди, извадил я и нетърпеливо попитал:
– В името на Бога, намери ли Иисус?

Старият пияница разтъркал очи и умолително попитал:
– А ти сигурен ли, че е паднал точно тук?