Начало Новини Инфраструктура Доброволно формирование е създадено в Павликени

Доброволно формирование е създадено в Павликени

1524

Доброволно формирование за помощ при спасителни и издирвателни операции, потушаването на пожари, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и оказване на първа помощ на пострадалите беше създадено в Павликени. В състава на формированието влизат 14 доброволци, на които кметът на Община Павликени връчи пълна защитна екипировка – защитно облекло за пожарогасителни или спасителни действия, пожарникарски обувки, пожарникарски колан, защитна каска и предпазни ръкавици, по време на церемония в общинска администрация

Доброволно формирование 4501 е създадено от кмета на Община Павликени по решение на общинския съвет и в съответствие с общинските планове за защита при бедствия. Регистрирани са 14 доброволци които ще преминат основен курс за обучение на доброволци, проведен от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Павликени, както и курс за оказване на първа помощ към БЧК. Ръководителят на звеното Силвия Дечева ще премине специализиран курс за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Отговорникът на операциите е бивш служител на ПБЗН и има издаден сертификат за „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”.

На всички доброволци са сключени застраховки „Живот“. Община Павликени заплаща и за екипировката и обучението им.

Доброволното формирование осъществява самостоятелни действия и/или действия подпомагащи основните съставни части на Единната спасителна система. Доброволното формирование ще взема участие в спасителни и издирвателни операции, потушаването на пожари, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и оказване на първа помощ на пострадалите. Основната задача и цел на  ДФ е да извършва всякакви дейности по защитата на населението.

При изпълнение на съвместни дейности доброволците ще ползват сградата, техниката и оборудването на РСПБЗН, под ръководството на гл. инсп. инж. Ваньо Джамбазов, началник на службата.