Начало Новини Местни Екологичните проблеми на община Павликени чакат своето решение

Екологичните проблеми на община Павликени чакат своето решение

191

Всяко населено място има своите специфични проблеми. Един проблем обаче е всеобщ и няма населено място от общината, в което да не е бил представен, а именно поддръжката на зелените площи и гробщните паркове. Проблемът бе засегнат и на предизборната ни среща в с. Батак.

Решението на този въпрос в моята програма е заложено в раздел „Екология“:

Екология

Поддръжка и облагородяване на зелените площи и парковете в града, възстановяване и поддържане в добро състояние на съществуващите в останалите населени места.

За целта ще бъде сформирана нарочна бригада към Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална дейност“, която регулярно да посещава населените места от общината и да подпомага кметовете на кметства и наместничества за поддръжката на зелените площи, парковете и др. Ще се използва наличната техника на предприятието. (Аналогично и за гробщните паркове.)

Драстично подобряване на качеството на дейностите по дезинсекция и обработка на площите срещу комари, кърлежи, бълхи и др.

Облагородяването на междублоковите пространства, обособяване на паркоместа и създаване на нови детски кътове за игра, съгласно нуждите.

Активно включване на собственици и обитатели на жилищни сгради в съвместни инициативи за опазване и поддържане на чистота, спретнат вид на пространствата около жилищните сгради.

Премахване на съществуващите нерегламентирани сметища в близост до града и останалите населени места в общината. Допълнителна мярка в това отношение предлагам в раздел „Благоустройство и инфраструктура“.

Подобряване на системата за управление на отпадъците чрез оползотворяване, повторно използване и рециклиране.

Изграждане на претоварна и сепарираща площадка с цел намаляване на разходите по транспортирането на отпадъците до регионалното депо.

Изграждане на модерни, безопасни и зелени детски площадки за игра.

Обединяване усилията на държавните институции, общинските органи, гражданите и предприятията на територията на общината в опазването на околната среда.

Предотвратяване риска от наводнения от местните реки там, където съществува.

Категоричен отпор на Общината чрез всички възможни способи срещу изграждането на инсинератор за изгаряне на отпадъци в с. Върбовка и други производства, застрашаващи чистотата на околната среда.

.

Венцислав Георгиев
ПП „ГЕРБ“ – Павликени