Начало Новини Благотворителност Приемат заявления на желаещи да получават топъл обяд в община Павликени

Приемат заявления на желаещи да получават топъл обяд в община Павликени

1104

Започва приемът на заявления от желаещите да ползват услугата „Топъл обяд” в община Павликени. Тя ще се предоставя в селата Караисен, Батак, Патреш, Горна Липница и Долна Липница. Програмата е финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, а самата социална услуга ще се предоставя от 17 октомври 2016 г. до 30 април 2017 г.

Основните целеви групи по проекта, които ще бъдат обхванати, са самотно живеещи лица и семейства, получаващи пенсии в минимални размери, и хора с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.

В програмата „Топъл обяд” ще бъдат обхванати общо 30 лица. Желаещите да ползват услугата трябва да подадат заявление, документ за самоличност на лицето или неговия представител за справка, копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Заявленията ще се приемат всеки работен ден в Домашния социален патронаж в Павликени до 11 октомври. За повече информация, моля вижте по-долу.

Домашен социален патронаж
ул. „Съединение” No. 2
Павликени 5200

Милена Катинова
Управител

Тел.: 0610-52-859
GSM: 0884-117-201
Email: dsp@pavlikeni.bg

Домашен социален патронаж община Павликени е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Те включват – доставяне на храна в дома, помощ в поддържането на хигиена в дома, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, които се нуждаят от тях и битови услуги.

Документи за ползване на услуги:

01. Молба-декларация.
02. Медицинска характеристика.