Начало За Забава Заедно към ново развитие на града и община Павликени

Заедно към ново развитие на града и община Павликени

191

Уважаеми съграждани,

Всички ние обичаме родното си място, искаме да продължим да живеем в него, дори децата ни да се върнат или да останат в него.

Всички искаме обаче атмосферата и условията за живеене да са по-добри и по-спокойни. Искаме да се чуват гласовете ни, желанията ни, потребностите ни, професионалните ни виждания. Да се зачита гражданското ни мнение при взимането на управленски решения!

НЕ искаме злобата и отмъщението да царят в гражданските ни отношения. Нужна ни е толерантност за това, че имаме различно мнение от някого, за различните ни граждански позиции, за различните ни политически виждания. Напоследък станахме свидетели на контрастни, крайни модели на гражданско поведение.

.

Свидетели сме в различни обществени ситуации, как докато някои хора от местната общност се страхуват да изкажат лични мнения и оценки и ги крият, други заемат крайни позиции на явна нетърпимост. Това са плодовете на еднотипното политическо управление, което дълги години насърчава разделението и остави негативно отражение върху местната гражданска активност. Затова ние сме се обединили около каузата за #промяна.

Гарантирам, че ако застана начело на местната власт ще променя модела на местното управление. Изправям се пред вас с пълното съзнание, че мога да поведа община Павликени към обединението, от което се нуждаем, за да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени.

За да постигнем обаче необходимата промяна, за да осъществим поставените цели е необходима вашата подкрепа, уважаеми съграждани!

Нека на 29 октомври се погледнем с гордост в очите и поемем заедно, към едно ново развитие на града и общината, за да пребъде Павликени!

.

Венцислав Георгиев
ПП „ГЕРБ“ – Павликени