Начало Новини Здраве Закриха четиринадесет нерегламентирани селски сметища в областта

Закриха четиринадесет нерегламентирани селски сметища в областта

536

Експерти на Регионалната екоинспекция във Велико Търново отчетоха изпълнението на предписанията до общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш за закриване на 14 нерегламетирани селски сметища на тяхна територия.

Премахнати са сметищата в землищата на селата Морава, Совата, Ореш, Козловец, Драгомирово, Горна Студена, Александрово, Алеково и Деляновци в община Свищов, както и в Полски Сеновец в община Полски Тръмбеш и Горна Липница, Мусина, Михалци и Долна Липница в община Павликени.

Експлоатацията на сметищата е преустановена. В населените места е осигурена действаща система за сметосъбиране и сметоизвозване, като отпадъците се депонират в регионалните депа в Санадиново и Бяла, уточняват от РИОСВ. Кметовете на общините и кметствата трябва да осъществяват поддръжка и грижи за терените на бившите селски сметища, да контролират и наблюдават параметрите на околната среда.

В края на миналата година, трите общини получиха предписания от РИОСВ за предприемане на действия по закриване, възстановяване на терена и извършване на техническа рекултивация (запръстяване) на всички селски сметища на тяхна територията. Срокът е до 30.09.2020 г., като поетапно ще се извършват проверки за изпълнение на изискването.

Останалите общини са със закрити селски сметища.