Начало Новини Администрация Заповед за детските площадки в Павликени

Заповед за детските площадки в Павликени

222

Комисия ще извършва периодичен контрол за състоянието, техническата изправност и безопасността за експлоатация на спортните и детски съоръжения за игра в населените места на територията на община Павликени, извън общинския център. Комисията започва работа от тази седмица, след заповедта на „кмето“.

Комисията ще извършва периодичен контрол веднъж на 1 до 5 месеца, в зависимост от интензивността на посещение на площадките.

Целта на проверките е да се установят опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и растителността, вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни въздействия и др.

Председател на комисията ще бъде ресорният заместник-кмет инж. Албена Петрова, а при всяка от проверките към комисията ще се включва и кметът на съответното населено място.