Начало Новини Инфраструктура Започва проектирането на втория етап от подмяната на водопроводите в Павликени

Започва проектирането на втория етап от подмяната на водопроводите в Павликени

1228

Договор за проектиране на водоснабдителна мрежа и съоръжения за град Павликени, включващо прединвестиционни проучвания с хидравличен модел за цялата водоснабдителна система, работен проект за втория етап от обновяването на водопроводната мрежа в рамките на града и последващо осъществяване на авторски надзор подписаха в Павликени кметът на Общината инж. Емануил Манолов и управителят на фирма „Уотър дизайн“ ЕООД – Силвия Мочева – Василева.

Очаква се водопроводната мрежа, която ще се обхване от работния проект да е около 20-30 км., включващи нови клонове, реконструкция на съществуващи и подмяна, в зависимост от нуждите, съгласно изчисленията от хидравличният модел в прединвестиционните проучвания.

Водоснабдителната мрежа на града аварира често. Главната причина за честите аварии е остарялата и амортизирана мрежа и неправилното зониране в някои части от нея. Мрежата на град Павликени има своите критични от аварийна гледна точка райони и участъци. Поради липса на достатъчен брой спирателни кранове, авариралите участъци не могат да бъдат изолирани и за дълго време големи части от града остават без вода, до отстраняването на авариите. Освен това в районите с високо застрояване често не достигат водни количества поради недостатъчните диаметри и големите загуби по трасетата. Аварийното спиране на водоподаването създава битови затруднения на жителите на града и търговски загуби на експлоатиращото предприятие. От друга страна многобройните аварии водят до значителни чисто физически загуби на питейна вода, както и до непрекъснати разходи за тяхното отстраняване.

След изготвяне на обследването и хидравличния модел на мрежата, проектът ще бъде съгласуван с община Павликени и „ВиК Йовковци” ООД.

През 2014 г. беше разработен инвестиционен проект за част от водопроводната мрежа на града – първи етап, който обхваща трасетата, съвпадащи с тези на рехабилитираната канализационната мрежа. Общинa Пaвликeни paзpaбoти и зaщити пpoeкт „Рeхaбилитaция нa вoдoпpoвoднaтa мpeжa нa гp. Пaвликeни– пъpви eтaп” пpeд Миниcтepcтвo нa oкoлнaтa cpeдa и вoдитe и Пpeдпpиятиeтo зa yпpaвлeниe нa дeйнocтитe пo oпaзвaнe нa oкoлнaтa cpeдa (ПУДООС). Общaтa cтoйнocт нa пpoeктa бe 3,050,000 лв. Подмяната на водопровода тогава беше изпълнено пo бeззизкoпнa тeхнoлoгия. С нeя бяха cкъcени cpoкoвeтe зa изпълнeниe и минимaлизиpaн oбeмът нa изкoпнитe paбoти.