Начало Новини Образование За първи път във Великотърновска област ще има учители по програма „Заедно...

За първи път във Великотърновска област ще има учители по програма „Заедно в час”

1147

Трима учители по програма „Заедно в час” ще преподават за първи път във Великотърновска област от началото на новата учебна година в две населени места – Павликени и Златарица. Педагозите са част от седмия випуск учители по програма „Заедно в час“ и ще водят часове по български език и литература, география и история. Новите учители ще работят в партньорските училища ПГАТ „Цанко Церковски“ в Павликени и ПГМСС „Никола Златарски“ в балканското градче Златарица.

Освен във Велико Търново, за първи път учители по програмата тази година ще има и в Плевенска област.

Мисията на „Заедно в час” е да работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите. За тази цел организацията привлича и подготвя изявени и способни професионалисти с различен профил, които да станат част от образователната система. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна, а след това да останат дългосрочно ангажирани в сферата на образованието.

До момента през програмата са преминали 163 души, а през учебната 2017/2018 г. като преподаватели първа и втора година в училище ще влязат близо 170 учители. Те ще преподават в над 80 училища партньори в 12 области на страната: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора.

„Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.