Начало Новини Образование Извеждат деца от социален дом в Павликени с проект за €140,000

Извеждат деца от социален дом в Павликени с проект за €140,000

704

Проект на стойност близо 140 хиляди евро, реализиран съвместно от Дома за деца с умствена изостаналост от 3 до 10 години и община Павликени, ще създаде условия от изолацията на дома да бъдат изведени почти половината деца. Тези, които са с най-висок умствен потенциал ще бъдат интегрирани в общността. Сега капацитетът на дома е изпълнен. Там се отглеждат 45 деца.

Проектът предвижда 21 от децата да заживеят в специално обзаведен за тях Комплекс за социални услуги, който ще бъде разположен в едно от крилата на ЦДГ №6 в Павликени. Децата ще бъдат подготвяни да ходят и на училище заедно със здравите си връстници.

Финансирането на проект “Изграждане на комплекс за социални услуги в общността“ ще става по програма ФАР, но тъй като средствата няма да достигнат, със свой финансов ресурс и допълнителна подкрепа ще се включи и общината, уточнява координаторът на проекта и директор на Дома в Михалци Александър Алексиев.

На първия етаж на комплекса ще се оформи Дневен център за 12 деца с увреждания. На втория етаж ще бъде обзаведен малък групов дом от семеен тип за 9 деца. Консултативен център за подбор, обучение и подкрепа на приемни и професионално-приемни семейства ще има на третия етаж. Там ще бъдат консултирани още деца и семейства в риск. Според предварителните проучвания на Алексиев сега в общината има около 95 такива деца.

Вчера започна обучението на екипа, който ще работи с децата в комплекса. Общо 17 нови работни места ще се разкрият в Комплекса за социални услуги. Все още се търсят медицинска сестра, социален работник, шофьор, санитар. Центърът трябва да започне да дава своите социални услуги от 1 ноември. Според Алексиев около 50 души месечно, деца и техните семейства, ще могат да ползуват услугите на психолози, социални работници, логопеди и рехабилитатори благодарение на реализацията на този проект.