Начало Новини Инфраструктура Изграждането на завод за изгаряне на отпадъци край Павликени ще предизвика еко...

Изграждането на завод за изгаряне на отпадъци край Павликени ще предизвика еко катастрофа

155

Изграждането на завод за изгаряне на отпадъци край Павликени ще е причина за безводие и еко катастрофа, алармираха от сдружението „ТИ РЕШАВАШ!“ на пресконференция в пресклуба на БТА във  Велико Търново.

От сдружението представиха рисковете от екологична катастрофа при реализиране проекта на „Петрургия“ ЕООД при изграждането на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата и инсталация за изгаряне на отпадъци край павликенското село Върбовка.

Гражданското сдружение е учредено през юни тази година от 67 души и е правоприемник на дейността на гражданската инициатива и Инициативния комитет, създадени през февруари 2022 г. в Павликени срещу инвестиционното предложение, каза председателят на организацията Димитър Палов.

Според адвокат Христо Дишев, след анализ на параметрите, заложени в предстоящата инвестиция на фирма „Петругия“, се очертава сериозен риск от екологична катастрофа. По думите му при предвидените капацитети на енергоизточника (инсталация за изгаряне на отпадъци), заложени в проекта, общо в инсталацията ще постъпват 56 тона на час модифицирани горива от отпадъци (RDF), което прави 1344 тона за 24 часа. Това са повече от 67 камиона по 20 тона полезен товар, който ще трябва да преминава по републиканските и общински пътища до обекта всеки ден, подчерта той и допълни, че в България няма предприятие, което да превръща отпадъците в опаковани бали, предназначени за гориво в подобни инсталации, което означава, че е твърде вероятно те да се внасят, така отпадният продукт остава неизвестен като качество. Според заложените параметри, общото количество за година, което ще бъде изгаряно в инсталацията, ще е около 490 000 тона, показва анализът на специалистите от сдружението.

Другият проблем е свързан с необходимостта от огромно количество вода, нужно за охлаждането на инсталациите. Фактите, изложени в Доклад за оценка на въздействието върху околната среда относно необходимите количества вода, са силно обезпокоителни, каза зам.-председателят на сдружението Димитър Димитров. Количеството вода, необходимо за производството на каменна вата и енергоизточника към него, се равнява на 46 литра в секунда. Средно месечно това възлиза на над 119 000 кубически метра вода. При приблизителна консумация от 15 кубически метра на домакинство, също средномесечно, тази вода би покрила нуждите на около 8000 домакинства, или на над 30 000 души, посочи той. Съпоставено с населението на общината, което е около 20 400 души по данни от 2020 г., се вижда, че нуждите от вода за функциониране на инвестиционно намерение е невъзможно да бъдат обезпечени, без да лишат гражданите от правото им на достъп до вода, същевременно голяма част от населените места в Павликени са с воден режим, което означава, че процесът ще се задълбочи, посочи той.

Според спелеолога Евгени Коев районът, където би се реализирало инвестиционното намерение, е с местообитания на различни животински и растителни видове, както и богат на карстови води, което води до риск при изпълнението на дейностите, да се стигне до унищожаване на местните водоизточници. Той каза, че по данните с които разполага – над 80% от ветровете, които идват към Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, са от запад и северозапад, което означава, че ще преминават през землищата на Павликени и с. Върбовка, така запрашеността на въздуха от производствените инсталации, ще достига и до тези населени места.

Кръстосаното замърсяване при транспорта на отпадъци, кумулативният ефект от добив на каменна фракция, транспорта на RDF-отпадъците, тяхното изгаряне, извозването на отпадъчните пепел и шлаки от изгарянето, предполагаемото замърсяване с диоксини, фурани и тежки метали, също трябва да бъде обект на експертно становище, посочиха от сдружението.

Анализът, който експертите от сдружението са направили, е изпратен до РИОСВ – Велико Търново, с настояване той да бъде включен в документацията към Екологичния експертен съвет, който трябва да заседава за втори път.

В подписката срещу инвестицията са се подписали над 20 300 души от пет общини от областите Велико Търново, Габрово и Плевен. Тя е изпратена до Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Членовете на сдружението ще запознаят всеки един от народните представители в трите области с казуса и имат готовност да изпратят сигнал за екологичната опасност до европейските институции.