Начало Новини Инфраструктура В Павликени изпълняват инвестиционна програма за над 26 млн. лв.

В Павликени изпълняват инвестиционна програма за над 26 млн. лв.

1722
Павликени

Вече стартира проектирането на втория етап за подмяна на водопроводите в Павликени, като се очаква работният проект да обхване 20-30 км ВиК мрежа, съобщи кметът инж. Емануил Манолов. В проекта са включени полагане на нови клонове, ремонт и подмяна на стари водопроводи. В момента тече срокът за проектирането, който е 90 дена. Имаме уверението, че фирма “Уотър дизайн” ЕООД ще приключи предсрочно. След това проектът ще бъде съгласуван с ВиК “Йовковци”, “Енерго – Про”, БТК, “Овергаз”, Областно пътно управление и др. После Общината ще кандидатства пред ПУДООС за финансиране.

Инж. Манолов припомни, че през 2014 г. е изпълнен първият проект за подмяна на част от водопроводната мрежа на Павликени, в който са вложени 3 млн. лв. Тогава беше използвана иновативна безизкопна технология и сроковете бяха скъсени. Но решихме да разработим и втори проект, за да подновим изцяло ВиК мрежата на града. А тя е амортизирана, често дава аварии, при ремонти цели квартали остават без вода, а при новото застрояване има недостиг.

В момента Общината подготвя проект и за рекултивиране на старото сметище, тъй като Павликени вози битовите отпадъци на депото в Санадиново, Плевенско. Проектът, който е за 2.9 млн. лв., вече е минал през комисия на ПУДООС, но има препоръки и сега се преработва. Сериозният проблем е, че парцелът, който е отреден за сметището, е 19 дка, но последните 30-40 години при насипването е завзета допълнителна площ от още 10 дка и сега замърсеният терен е 29 дка. Засегнати са общинско пасище, държавни и частни гори. Затова трябва да се изградят сухи подпорни стени, тип габиони, и всичкият боклук да се събере, като се уплътни на пластове. Прави се запечатка с бентолит, монтират се вентилационни комини и отгоре се запръстява с дебел слой. Вече са направени първите проби на почвата, които показват, че пръстта е подходяща за тази цел. Иначе ще се запръстява с почва, депонирана при подмяната на канализацията.

Инж. Манолов допълни, че Общината е спечелила още два малки проекта по ПУДООС, които са до 10,000 лв.

Кметът се похвали, че има подадени 3 проекта към ДФ “Земеделие”, които са получили много добра оценка и се очаква да бъдат сключени договори за финансиране. Единият е за ремонт на пътя Павликени – Върбовка и продължението към Паскалевец, а финансирането е за 7 млн. лв. Вторият проект е за подмяна на водопроводи в Караисен и Бяла черква, пак за 7 млн. лв. В Караисен имаме сериозен проблем с качеството на водата, затова ще се подменят 20 км водопроводи. А в Бяла черква ще се подменя мрежа само от 2.5 км, която се намира на главната улица. След това ще се прави цялостно асфалтиране на пътя, докато в Караисен ще има само кърпеж на улиците.

Третият проект обхваща ремонта на три улици в Павликени, които са най-натоварени. Ще има подмяна на паркоместата и тротоарите, ще бъде положена и нова асфалтова настилка. За целта проектът ще бъде финансиран с 3 млн. лв.
Инж. Манолов отбеляза още, че започва ремонтът на Професионалната гимназия по аграрни технологии “Цанко Церковски”. Там се изпълнява инженерингов проект, има сключен договор, а ремонтът ще струва над 1 млн. лв., с ДДС. Проектът е иновативен, изпълнява всички енергоспестяващи изисквания и сградата ще бъде обновена изцяло отвътре и отвън. Освен това ще бъдат монтирани и всички видове инсталации. Наистина ремонтът започва сега, заедно с новата учебна година, но направихме координираща среда с ръководството на училището и изпълнителите, но няма как, има срок на договора, който трябва да бъде изпълнен, за да няма санкции. Ако трябва, учениците ще преминат на две смени, а при влошени атмосферни условия има възможност обектът да бъде замразен временно.

Инж. Манолов съобщи, че най-после започва саниране на първия жилищен блок в Павликени, като сградата се състои от четири секции. Общата стойност на сключения договор е близо 600,000 лв., а санирането трябва да бъде изпълнено за 90 дни. В момента одобряваме проекти, имаме сключен договор със строителя и проектът също е на инженерингов принцип. Надявам се тази седмица да направим символично първата копка, заяви кметът.

Пред завършване е модерна детска площадка за 90,000 лв. по проект на “Красива България” в двора на ЦДГ “Вяра, Надежда и Любов”. Тя ще бъде открита на 15 септември и е изградена с общинско участие. В площадката Общината е финансирала 47,000 лв.

По трансграничното сътрудничество на програмата “Интеррег” Община Павликени е подала проект в партньорство с област Кълъраш в Румъния за превантивни мерки за укрепване на бреговете на р. Михалска в Михалци и р. Ломя в Бутово. Те са за обща стойност над 500,000 лв. Тези проекти бяха внесени преди 3-4 години в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, но не бяхме одобрени, уточни кметът.

Отделно по Програмата за транснационално сътрудничество Павликени има одобрен проект за 180,000 лв. Преди дни е проведена среща с консултантите на проекта, който предвижда партньорство с две съседни общини в испанската област Галиция – Нелиде и Лаваня. Ще бъдат обменени добри практики за откриване на работни места, обучение и мотивиране на безработните да си търсят работа. Предвиждат се взаимни гостувания в градовете на двете държави, конференции и обмяна на опит със съответните бюра по труда. Ще бъде създаден специален сайт, информационен офис в Павликени.

Тази година Община Павликени изпълнява инвестиционна програма за над 26 млн. лв.

Остава въпросът – с какъв процент от тази сума ще обогати себе си корумпираният кмет на града инж. Манолов?