Начало Новини Инфраструктура Инж. Емануил Манолов започна обновлението на парк в с. Михалци

Инж. Емануил Манолов започна обновлението на парк в с. Михалци

227

Тържествено начало на строителните работи за рехабилитация на обществената зелена площ около паметника на загиналите за България беше организирано в с. Михалци, общ. Павликени.

Първа копка на обекта направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на с. Михалци Петко Петков, изпълнителният директор на фирмата изпълнител инж. Румен Михайлов и изпълнителния директор на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ Юлиян Вълчев.

Обектът е част от цялостния проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Стамболово и с. Михалци, община Павликени”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Подкрепа за местно развитие по LEADER, по процедура на Местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Строително-монтажните работи за рехабилитация на обществената зелена площ в село Михалци са на стойност 50,493.68 лв. с ДДС, като от тях 28,792.29 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането от бюджета на Община Павликени е в размер на 21,701.39 лв.

Средствата за реализиране на целия проект с обекти в двете села възлизат общо на 182,581 лв. с ДДС.

С тези средства ще бъде изцяло ремонтирано пространството около Паметника на загиналите за родината с. Михалци. Мястото ще стане отново притегателен център за жителите на селото, а в него ще бъдат изградени нови алеи с пейки за отдих. Декоративното озеленяване ще бъде допълнено с нови иглолистни и широколистни дървета и цъфтящи храсти.

„Това място ще бъде символ на обновлението на духа и силата на михалчани като общност“, каза в официалното си слово инж. Емануил Манолов. Той посочи, че първоначалната идея районът да се оформи като мемориален комплекс и в него да се поставят плочи с имената на загиналите не е получил одобрени от Министерството на културата.

Още през следващата година в съседство ще бъде изграден детски кът, подчерта „кмето“.

„Предлагахме различни варианти за обновяването на околното пространство и почистването на паметника. Изцяло заслугата за проекта е на кмета на общината. Нашите герои заслужават това обновление на паметника“, каза кметът на с. Михалци Петко Петков.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД с изпълнителни директори инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.

Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „Минерва – КЛ” ЕООД гр. Велико Търново, с управител Анелия Чакърова.

Фирма „Проект Плюс” ЕООД, гр. Велико Търново, с управител арх. Цветелин Радев, която е и автор на проекта, ще осъществява авторски надзор по изпълнението му.

Фирма „Крумов Консулт“ ЕООД, гр. София, с управител инж. Никола Лазаров, ще извършва дейностите по организация, управление и отчитане на проекта.

Срокът за изпълнение на строителството е 60 календарни дни.