Начало Новини Инфраструктура Инж. Емануил Манолов подписа договор за рехабилитация на 13 км общински пътища

Инж. Емануил Манолов подписа договор за рехабилитация на 13 км общински пътища

2229

Още 13 километра от общинската пътна мрежа ще бъдат рехабилитирани. Договорът за финансиране на поредния проект подписа в София кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов.

В зала „Гранитна” на Министерски съвет кметове на 15 общини получиха подписаните си договори по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектите ще бъдат изпълнени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата.

На церемонията присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Живко Живков.

5,813,430.17 лв. без ДДС е общата стойност на проекта на Община Павликени. В него са включени две пътни отсечки – Павликени – Върбовка с дължина 7.9 км и Дъскот – Паскалевец с дължина 4.96 км.

Община Павликени си поставя целта с реализирането на проекта да бъдат подобрени условията на живот в района чрез реконструкция на предвидените пътища и достъп до по-модерна и безопасна транспортна инфраструктура, както и да бъде подобрена комуникативността на община Павликени чрез осигуряване на достъпност, надежност и сигурност на пътуването.